Actueel

Onze visie op de nieuwste ontwikkelingen

23 augustus 2023

Het plan van aanpak: wat staat erin?

Is je werknemer langer dan 6 weken ziek? Dan moet er een plan van aanpak opgesteld worden. Wat staat er in een plan van aanpak (en wat niet) en wat als een medewerker niet mee wil werken?

Inventarisatie
19 mei 2023

De week van de RI&E

Van 12 juni tot en met 16 juni staan we stil bij de week van de RI&E. De RI&E brengt alle arbeidsrisico’s in kaart binnen jouw organisatie. Het geeft meer inzicht en draagt direct bij aan de continuïteit van jouw organisatie.

16 mei 2023

Het conflict met mijn werknemer wordt een ziekmelding, wat nu?

Wat doe je als je het punt van praten al gepasseerd bent? Of als de werknemer aangeeft dat hij/zij ziek is? Dan meldt je je werknemer ziek bij de arbodienst. Er wordt een re-integratietraject opgestart als de bedrijfsarts beoordeelt dat de werknemer ziek is. 

16 mei 2023

Hoe los je een arbeidsconflict op?

Het kan voorkomen dat een werkgever en werknemer, of werknemers onderling, het niet eens met elkaar zijn. Dit kan gebeuren door verschillende redenen. Bijvoorbeeld door een functioneringsgesprek, uitblijven van promotie, loonsverhoging, hoge werkdruk, misverstanden over een ziekmelding of miscommunicatie. Hoe ga je het gesprek met elkaar aan?

4 mei 2023

Werknemers met autisme of een aanverwante stoornis

Werknemers met een autismespectrumstoornis kunnen diverse ervaringen en behoeftes hebben. Het voordeel van volwassen mensen met deze type stoornis is dat ze vaak een werkplek kunnen zoeken waar ze weinig last hebben van hun ‘stoornis’. Of juist naar een werkplek waar hun “stoornis” ze helpt bij het uitvoeren van hun werk! Het is vooral belangrijk om de werknemer als individu te zien en in gesprek te gaan over mogelijke aanpassingen.

3 mei 2023

Kind ziek? Deze verlofregelingen zijn er!

Gekuch en gehoest uit de slaapkamer… je hoort het al, je kind is ziek. Over een uur moet je op je werk zijn. Wat nu? Is er een verlofregeling? Hoe zit het met de loondoorbetaling? Werkgevers kunnen hier verschillend mee omgaan. Wij zetten de verlofregelingen voor je op een rij.