Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden gestructureerd de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn.

Meer informatie

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Om werknemers structureel gezond inzetbaar te houden is het inzicht in de gezondheid van werknemers van groot belang. Met een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) krijgen werknemers inzicht in hun eigen fysieke en mentale gezondheid.

Meer informatie

Vitaliteitsadvies

Het stimuleren van werknemers is belangrijk voor de structurele inzetbaarheid. Dit gaat niet vanzelf en onze verzuimcoach helpt je bij dit vitaliteitsgesprek.

Meer informatie

Verzuimbegeleiding

Het is belangrijk om de wettelijke stappen te volgen bij verzuim. Wij weten dat preventie- en verzuimbegeleiding maatwerk is. Het vraagt tijd, is complex en raakt de werkgever financieel.

Meer informatie

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als werkgever ben je verplicht om te onderzoeken wat een arbeidsongeschikte werknemer nog wél kan uitvoeren. Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt hiervoor de juiste handvatten.

Meer informatie