Over ons

ArboNext is de arbodienst voor het MKB met een landelijke dekking. Wij helpen werkgevers met het bevorderen van de inzetbaarheid van werknemers. Door de privacy wetgeving is oplossingsgericht denken en handelen vanuit een arbodienst belangrijk om werknemers structureel inzetbaar te houden. Daarin is ArboNext de belangrijke schakel tussen werkgever en werknemer. We zorgen voor duidelijke re-integratie adviezen en zekerheid over de wettelijke verplichtingen. Samen met werkgevers werken wij aan het creëren van een veilige, gezonde, productieve en motiverende werkomgeving.

Certificering

ArboNext is door DNV-GL ISO 9001:2015 gecertificeerd en voldoet aan de gestelde eisen die opgenomen zijn in het Certificatieschema Arbodiensten. Met deze certificering laat ArboNext zien over een goed kwaliteitsmanagementsysteem te beschikken.

Kernwaarden

De schakel tussen werkgever en werknemer

Samen

Wij denken mee met de klant en samen verbeteren wij de arbo- en verzuimaanpak. Wij geven de zekerheid die nodig is.

Kennis delen

Wij zijn transparant in wat we kunnen betekenen voor de werkgever en de werknemer. Wij delen onze kennis over preventie & verzuim.

Met passie

Wij willen inspireren en uitdagen. We gaan samen op zoek naar de juiste aanpak.

Voor de klant

Wij doen meer dan verwacht en zoeken naar oplossingen binnen het wettelijke speelveld.

Ons team

Marloes Koggel

Re-integratieadviseur

Camila Wassili

Re-integratieadviseur

Lianne de Vos

Re-integratieadviseur

Astrid Zuiderduin

Re-integratieadviseur

Suzan van den Berg

Re-integratieadviseur

Esther Knoop

Re-integratieadviseur

Elco Schuring

Re-integratieadviseur

Henri Huisman

Verzuimcoach

Monique Jansen

Verzuimcoach

Shannen Pieper

Verzuimcoach

Chantal Creemers

Verzuimcoach
Yvette Wolfs

Yvette Wolfs

Verzuimcoach

Carolien van der Blonk

Verzuimcoach

Marije de Vries

Support medewerker Preventie & Verzuim

Chantal Boog

Support medewerker Preventie & Verzuim

Sandy Pronk

Support medewerker Preventie & Verzuim

Renske Buijs-Blommaert

Support medewerker Preventie & Verzuim

Marjon Gotthjalpsen-Holm

Support medewerker Preventie & Verzuim

Berdien van Benthem

Coördinator Kwaliteit & Proces
Dénise Jansen, relatiebeheerder ArboNext

Dénise Jansen

Relatiebeheerder

Laura Boeke

Bedrijfsarts

Akeel Qureshi

Bedrijfsarts

Erwin Napjus

Arbeids- & organisatiedeskundige

Mario Visser

Veiligheidskundige

Wim van Alphen

Veiligheidskundige & arbeidshygiënist