De belangrijke rol van de preventiemedewerker

Heb jij een preventiemedewerker in dienst? Met een preventiemedewerker bescherm jij de gezondheid van jouw werknemers. Dit draagt direct en op termijn bij aan de gezondheid van jouw organisatie.

Wanneer is een preventiemedewerker verplicht?

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Heb je maximaal 25 werknemers? Dan mag je deze rol ook zelf vervullen. Lees hieronder onze tips daarover.

Wat doet een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker werkt, samen met jouw arbodienst, aan een gezond en veilig werkklimaat van jouw organisatie. Dat betekent onder andere dat hij of zij het arbobeleid van jouw organisatie moet opzetten, toepassen en verbeteren als dat nodig is. Het is dus belangrijk dat de preventiemedewerker beschikt over voldoende ervaring, deskundigheid en tijd om zijn preventiewerkzaamheden uit te voeren.

Wie kan je als preventiemedewerker aanstellen?

Als je geen mogelijkheden hebt om binnen de organisatie iemand aan te wijzen als preventiemedewerker, dan mag je iemand aanwijzen van buiten de organisatie.

Je ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging moeten instemmen met de aangestelde preventiemedewerker en zijn positie. Dit geldt ook als je zelf de preventiemedewerker bent.

Een tip: iemand van de werkvloer aanstellen als preventiemedewerker

De preventiemedewerker vervult een brugfunctie tussen werkgever en werknemers. Daarom is het belangrijk dat de aangestelde preventiemedewerker voor al jouw werknemers een veilig, benaderbaar en toegankelijk persoon is. Een werknemer van de werkvloer zal bijvoorbeeld meer benaderbaar zijn voor veel werknemers dan mogelijk een directeur, werkgever of een HR-medewerker.

Hoe maak je duidelijk wie de preventiemedewerker is?

Neem in de Risicoinventarisatie- en evaluatie (RI&E) de naam van preventiemedewerker op. En leg ook uit hoe je werknemer in contact komen met hem of haar.

Schakel hulp in van ArboNext

Wil je direct aan de slag met het in kaart brengen van de arbeidsrisico’s in jouw organisatie? Neem dan contact op met ons via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.