Actueel

Onze visie op de nieuwste ontwikkelingen

checklist
21 juni 2022

De week van de RI&E

De RI&E brengt alle arbeidsrisico’s in kaart binnen jouw organisatie op basis van een uitgebreide checklist. Na de inventarisatie kan je als ondernemer aan de slag met het plan van aanpak om de risico’s te beperken.

9 juni 2022

Mijn zieke werknemer wil op vakantie

Een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer heeft ook recht op vakantie. Hiervoor moet toestemming worden gevraagd aan de werkgever. De werkgever kan met de bedrijfsarts overleggen of de voorgenomen vakantie belemmerend is voor het herstel. Wanneer dit het geval is, kan de vakantie worden geweigerd.

9 juni 2022

Op vakantie naar het buitenland, vakantiedagen en vakantiegeld

De vakantie staat weer voor de deur. Door alle versoepelingen kiezen steeds meer mensen voor een vakantie in het binnen- en buitenland. Er kunnen dan verschillende vragen opkomen. In dit artikel worden een aantal van deze vragen beantwoord.

16 maart 2022

Onze interventiepartner: Cenzo

Er zijn situaties dat uw verzuimende werknemer na een gesprek met de verzuimcoach of bedrijfsarts het advies krijgt een interventie in te zetten om herstel te bevorderen. Eén van de interventiepartners die wij inzetten is Cenzo. 

3 maart 2022

Handreiking voor werken met langdurige coronaklachten

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support heeft praktische handleidingen over werken met langdurige coronaklachten opgesteld. De handleidingen zijn bedoeld voor werkgevers, werknemers en zelfstandig werkenden.

#vertrouwenspersoon
28 januari 2022

Het belang van een vertrouwenspersoon

Als werkgever wil je natuurlijk graag voorkomen dat werknemers zich onveilig voelen. Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol hierin spelen. In dit artikel wordt uitgelegd wat een vertrouwenspersoon is en welke vertrouwenspersoon-opties ArboNext aanbiedt.

9 december 2021

Re-integratie werk na ziekte door Long-Covid

De meeste werknemers herstellen goed na een coronabesmetting en kunnen vlot terugkeren naar het werk. Helaas houden een klein deel van de mensen die besmet raken met corona lang of zelfs langdurig klachten en ervaren daardoor forse beperkingen.

10 december 2021

Even voorstellen… Sandy Pronk

Hi! Mijn naam is Sandy Pronk en sinds 1 november werk ik bij ArboNext als Supportmedewerker Preventie en Verzuim.

10 november 2021

Het preventief spreekuur helpt werknemers

Vanwege de coronacrisis ervaren meer werknemers zowel fysieke als mentale gezondheidsklachten. Het is dan ook niet gek dat er steeds meer aandacht komt voor het mentale welzijn van werknemers. Een mooi initiatief is bijvoorbeeld de week van werkstress.