MKB-preventieabonnement

Een digitaal platform en deskundig advies van ArboNext

Met het MKB-preventieabonnement van ArboNext worden de risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is voor werkgever een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn. Elke werkgever moet over een eigen preventiemedewerker beschikken.
Met het MKB-preventieabonnement beschikt een werkgever jaarlijks over een digitaal platform en deskundig advies van ArboNext voor de uitvoering van preventieve maatregelen. Het abonnement bestaat uit de volgende onderdelen:

Een werkgever krijgt toegang tot het digitale RI&E-platform via een eigen account. Met dit platform is de werkgever zelfstandig in staat om een basis RI&E uit te voeren. Het is een eenvoudig hulpmiddel om de RI&E uit te voeren en actueel te houden. Het is daarnaast ook een actueel actievolgsysteem, een oplossingsboek en dossieropbouw in één. Het RI&E-platform zorgt voor een integraal, actueel en dynamisch plan van aanpak voor het MKB. De adviseur van ArboNext ziet er jaarlijks op toe dat de uitgevoerde RI&E jaarlijks voldoet aan de gestelde richtlijnen als onderdeel van het arbobeleid.

De preventiemedewerker van een werkgever ontvangt bij aanmelding de basis e-learning ‘Preventiemedewerker’ afgestemd op de eigen branche. Elk jaar krijgt de preventiemedewerker een extra e-learning toegestuurd om zijn of haar kennis en vaardigheden op peil te houden.

Jij als werkgever kan alle vragen over preventie en verzuim stellen aan de verzuimcoach van ArboNext. Stuur jouw vraag naar verzuim@arbonext.nl en binnen enkele werkdagen ontvang je een antwoord.