Arbeidsdeskundig onderzoek

Op zoek naar een passende oplossing

Als werkgever ben je verplicht om te onderzoeken wat een arbeidsongeschikte werknemer nog wél kan uitvoeren. Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt hiervoor de juiste handvatten. Het uitgangspunt van het onderzoek is om te bepalen of een werknemer na een periode van arbeidsongeschiktheid terug kan keren in zijn of haar eigen werk. Kan dit niet? Dan onderzoekt een arbeidsdeskundige of er binnen jouw bedrijf eventueel andere passende functies zijn waarin de werknemer zou kunnen functioneren.

Met een op tijd uitgevoerd en goed arbeidsdeskundig onderzoek toon je als werkgever aan het UWV dat je jouw verantwoordelijkheid in het re-integratietraject serieus neemt. Daarnaast verklein je de kans op een loonsanctie tot een minimum door alle adviezen op te volgen.