Training preventiemedewerker

Het werken in een gezonde en veilige omgeving is erg belangrijk. Een goed opgeleide preventiemedewerker is de sleutel om dit voor elkaar te krijgen. ArboNext helpt jouw bedrijf bij het opleiden van de preventiemedewerker(s). We zorgen samen voor de gezondheid van jouw bedrijf! 

Een preventiemedewerker is verplicht 

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. In de wet is namelijk opgenomen dat een werkgever zich bij zijn arbobeleid bij moet laten staan door een deskundige(n). Jij en de preventiemedewerker zorgen voor een veilige werkplek en verminderen de gezondheidsrisico’s door het nemen van preventiemaatregelen. 

ArboNext helpt jou bij het opleiden van een preventiemedewerker 

Wij zorgen ervoor dat jouw toekomstige preventiemedewerker voldoet aan de wettelijke taken. En extra vaardigheden ontwikkelt die specifiek aansluiten bij de werkomgeving.  

  • Gerichte aanpak: We kijken naar de specifieke uitdagingen en behoeften van jouw bedrijf; 
  • Verdieping in kennis: De training verdiept zich in de wettelijke en aanvullende taken, zoals het uitvoeren van de RI&E, samenwerken met arbodiensten, en het effectief communiceren over Arbo-maatregelen binnen jouw organisatie. 

De taken van de preventiemedewerker 

Volgens de wet moet een preventiemedewerker bepaalde taken kunnen uitvoeren. Een preventiemedewerker moet dus deskundig zijn en ervaring hebben. 

  1. De werkgever ondersteunen om optimale arbeidsomstandigheden te verzorgen. Dit gebeurt met de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E);  
  2. Advies geven en nauw samenwerken met de deskundigen van je arbodienst; 
  3. Het (mede) uitvoeren van de Arbo-maatregelen.  

Naast de wettelijke taken zijn er vaak ook extra taken: 

  1. Het eerste aanspreekpunt zijn voor experts van binnen en buiten het bedrijf.  
  2. Zorgen dat iedereen in het Arboteam weet wat hij of zij moet doen.  
  3. Bijhouden welke ongelukken er op het werk gebeuren.  
  4. Uitleg en informatie geven aan de werknemers en/of de Ondernemingsraad. 

Wil je meer informatie of een vrijblijvende offerte ontvangen?  

Neem dan contact op met Dénise Jansen, onze relatiebeheerder, via 085 – 10 57 610. Je kunt ook dit formulier invullen, dan neemt Dénise zo snel mogelijk contact met je op.