Risico-inventarisatie en -evaluatie

Meer inzicht in risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn van je bedrijf of organisatie in kaart. Sommige risico’s in je bedrijf zijn zichtbaar, bijvoorbeeld het tillen van zware spullen of werken met gevaarlijke stoffen. Maar er zijn ook niet zichtbare risico’s zoals een hoge werkdruk en langdurig zitten. De kerndeskundige van ArboNext helpt je graag bij het beschermen van je medewerker voor deze risico’s. Je maakt samen een goed RI&E en plan van aanpak.  

» Het doel: met het RI&E verminder je de gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen binnen je bedrijf. Hierdoor zorg je voor een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers

Wettelijk verplicht volgens de Arbowet

De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn. Elke werkgever is verplicht om een RI&E te hebben. Daarnaast is (bijna) elke werkgever verplicht om het RI&E en plan van aanpak te laten toetsen door een gecertificeerde kerndeskundige. 

De voordelen van een RI&E

 • Inzicht in de arbeidsomstandigheden en de veiligheid in je organisatie. 
 • De medewerkers zijn meer tevreden waardoor de productiviteit wordt verhoogd. 
 • Een veilige en gezonde werkomgeving; doordat je snel de risico herkent en aanpakt worden medewerkers minder snel ziek, waardoor het verzuim afneemt. 
 • Eén overzichtelijk plan van aanpak om de risico’s te verminderen. 

Werkwijze ArboNext

Wil je een RI&E door ons laten opstellen? Dan gaat dat zo in zijn werk:  

 1. Een kerndeskundige komt langs om je bedrijf beter te leren kennen.
 2. Samen maken jullie een inventarisatie over de belangrijkste risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf;
 3. Je stelt samen met kerndeskundige een plan van aanpak op met hierin:
  • Sortering van alle risico’s;
  • Onderzoeken welke functies of medewerkers worden beïnvloed door de risico’s;
  • Hoe vaak komt een risico voor;
  • De gevolgen als het misgaat.
 4. De kerndeskundige zorgt samen met jou ervoor dat het RI&E actueel is.

RI&E door ArboNext laten opstellen

Heb je interesse om een RI&E door ArboNext te laten opstellen? Neem dan contact op Dénise Jansen, onze relatiebeheerder, via 085 – 10 57 610. Je kunt ook dit formulier invullen, dan neemt Dénise zo snel mogelijk contact met je op.