Risico- inventarisatie en evaluatie

Breng risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden gestructureerd de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn.

Twee belangrijke onderdelen

Een RI&E bestaat uit twee belangrijke onderdelen.

  1. Als eerste vindt er een inventarisatie plaats van de risico’s die er zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn;
  2. Als werkgever maak je vervolgens een plan van aanpak om deze risico’s te verminderen.

Een actuele RI&E zorgt ervoor dat je er alles aan hebt gedaan om jouw werknemers vitaal, gezond en veilig te laten functioneren. Bij minder dan 25 werknemers is het niet nodig om een externe partij in te schakelen voor de toetsing van een RI&E. ArboNext beschikt over toolings die het mogelijk maken om zelfstandig een RI&E uit te voeren.

Wil je aan de slag met een actuele RI&E? Neem dan contact op een van onze verzuimcoaches.