Actueel

Onze visie op de nieuwste ontwikkelingen

29 september 2023

Verzuimtraining op maat

Wij leggen je onder andere de wet- en regelgeving bij verzuim uit en geven je inzicht in de verzuimcijfers en verzuimkosten van jouw bedrijf. Na deze training weet jij hoe verzuimtrajecten effectief kunt begeleiden. En heb jij dus grip op verzuim binnen jouw organisatie.  

29 september 2023

Training preventiemedewerker

Heb jij een preventiemedewerker in dienst? Met een preventiemedewerker bescherm jij de gezondheid van jouw werknemers. Dit draagt direct en op termijn bij aan de gezondheid van jouw organisatie. 

29 september 2023

Verzuimprotocol maatwerk

In het verzuimprotocol beschrijf je wat een werknemer moet doen als hij zich ziekmeldt. En wat de rechten en plichten zijn van zowel werkgever als werknemer.  

29 september 2023

Werkplekonderzoek

Vraag je je wel eens af of jij en je werknemers een goede werkplek hebben? Een goede werkomgeving is erg belangrijk, of je werknemers nu op kantoor zitten of fysiek werk verrichten. Met ons werkplekonderzoek voorkom en verhelp je gezondheidsklachten binnen je bedrijf.  

29 september 2023

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt ongewenste situaties op de werkvloer snel te signaleren en af te handelen. 

21 juni 2021

MKB-preventie abonnement

Met het MKB-preventie abonnement van ArboNext worden de risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. Je krijgt deskundig advies en hulpmiddelen voor de uitvoering van de preventiemaatregelen.  

29 november 2019

Arbeidsdeskundig onderzoek

Wij bieden een arbeidsdeskundig onderzoek aan die uitgevoerd wordt door een gecertificeerde arbeidsdeskundige. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen welke werkzaamheden de werknemer kan uitvoeren binnen zijn of haar mogelijkheden.   

29 november 2019

Verzuimbegeleiding

Het is belangrijk om de wettelijke stappen te volgen bij verzuim. Wij weten dat preventie- en verzuimbegeleiding maatwerk is. Het vraagt tijd, is complex en raakt de werkgever financieel.

22 november 2019

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de zichtbare- en niet-zichtbare risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn van je bedrijf of organisatie in kaart. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn.

20 november 2019

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Om werknemers structureel gezond inzetbaar te houden is het inzicht in de gezondheid van werknemers van groot belang. Met een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) krijgen werknemers inzicht in hun eigen fysieke en mentale gezondheid.