Actueel

Onze visie op de nieuwste ontwikkelingen

22 november 2019

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Met een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) breng je de zichtbare- en niet-zichtbare risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn van je bedrijf of organisatie in kaart. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn.

20 november 2019

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Om werknemers structureel gezond inzetbaar te houden is het inzicht in de gezondheid van werknemers van groot belang. Met een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) krijgen werknemers inzicht in hun eigen fysieke en mentale gezondheid.

21 juni 2021

MKB-preventie abonnement

Met het MKB-preventie abonnement van ArboNext worden de risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. Je krijgt deskundig advies en hulpmiddelen voor de uitvoering van de preventiemaatregelen.  

29 september 2023

Training preventiemedewerker

Heb jij een preventiemedewerker in dienst? Met een preventiemedewerker bescherm jij de gezondheid van jouw werknemers. Dit draagt direct en op termijn bij aan de gezondheid van jouw organisatie. 

29 september 2023

Werkplekonderzoek

Vraag je je wel eens af of jij en je werknemers een goede werkplek hebben? Een goede werkomgeving is erg belangrijk, of je werknemers nu op kantoor zitten of fysiek werk verrichten. Met ons werkplekonderzoek voorkom en verhelp je gezondheidsklachten binnen je bedrijf.  

29 september 2023

Verzuimtraining op maat

Wij leggen je onder andere de wet- en regelgeving bij verzuim uit en geven je inzicht in de verzuimcijfers en verzuimkosten van jouw bedrijf. Na deze training weet jij hoe verzuimtrajecten effectief kunt begeleiden. En heb jij dus grip op verzuim binnen jouw organisatie.  

13 november 2019

Vitaliteitsadvies

Het stimuleren van werknemers is belangrijk voor de structurele inzetbaarheid. Dit gaat niet vanzelf en onze verzuimcoach helpt je bij dit vitaliteitsgesprek.

13 november 2019

Preventief spreekuur

Een preventief spreekuur kan ingepland worden zonder een ziekmelding. Hierin kan de werknemer eventuele klachten bespreken en kan de bedrijfsarts tips geven. Dit gesprek is altijd vertrouwelijk. Met een preventief spreekuur voorkom je verzuimsituaties.

29 november 2019

Verzuimbegeleiding

Het is belangrijk om de wettelijke stappen te volgen bij verzuim. Wij weten dat preventie- en verzuimbegeleiding maatwerk is. Het vraagt tijd, is complex en raakt de werkgever financieel.

29 september 2023

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon helpt ongewenste situaties op de werkvloer snel te signaleren en af te handelen.