Actueel

Onze visie op de nieuwste ontwikkelingen

21 juni 2021

MKB-preventieabonnement

Met het MKB-preventieabonnement van ArboNext worden de risico’s met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht.

22 november 2019

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden gestructureerd de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van het arbobeleid en moet altijd actueel zijn.

20 november 2019

Periodiek Medisch Onderzoek (PMO)

Om werknemers structureel gezond inzetbaar te houden is het inzicht in de gezondheid van werknemers van groot belang. Met een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) krijgen werknemers inzicht in hun eigen fysieke en mentale gezondheid.

13 november 2019

Arbeidsomstandigheden spreekuur

Het arbeidsomstandighedenspreekuur is een preventief spreekuur. Een afspraak maken met de bedrijfsarts kan zonder een ziekmelding bij de werkgever.

13 november 2019

Vitaliteitsadvies

Het stimuleren van werknemers is belangrijk voor de structurele inzetbaarheid. Dit gaat niet vanzelf en onze verzuimcoach helpt je bij dit vitaliteitsgesprek.

29 november 2019

Verzuimbegeleiding

Het is belangrijk om de wettelijke stappen te volgen bij verzuim. Wij weten dat preventie- en verzuimbegeleiding maatwerk is. Het vraagt tijd, is complex en raakt de werkgever financieel.

29 november 2019

Arbeidsdeskundig onderzoek

Als werkgever ben je verplicht om te onderzoeken wat een arbeidsongeschikte werknemer nog wél kan uitvoeren. Een arbeidsdeskundig onderzoek biedt hiervoor de juiste handvatten.

29 november 2019

Verzuimtraining op maat

Maak op praktische wijze kennis met het speelveld van verzuim en wettelijke spelregels. Vraag een verzuimtraining op maat aan.