De zekerheid: Wij zijn ArboNext

Hallo! Welkom op onze speciale arbodienst-pagina. Onlangs zijn wij, ArboNext, jouw arbodienst geworden.

Wij zijn een gecertificeerde arbodienst met een praktische aanpak voor het MKB. Onze aanpak is erop gericht om werkgevers en werknemers optimaal te begeleiden bij de uitvoering van de Arbowet en om de inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. Wij luisteren, ontzorgen, en geven jou als werkgever de zekerheid die je mag verwachten van een arbodienst.

Verplichtingen werkgever

Als werkgever ben jij verantwoordelijk voor de gezondheid en veiligheid van jouw werknemers. Een groot onderdeel hiervan is het naleven van de Arbowet. Hiervoor moet jij aan een aantal verplichtingen voldoen...

Meer over jouw verplichtingen

Informatie voor werknemers

Als werknemer kan het soms verwarrend zijn bij wie je waarvoor terecht kunt. Hier lees je alles wat je moet weten om verzuim te voorkomen en wie welke rol speelt tijdens een verzuimtraject.

Werknemer informatie

De verschillende professionals

ArboNext heeft de ambitie om de belangrijkste schakel te zijn tussen werkgever en werknemer tijdens de preventie- en verzuimbegeleiding. Vanuit ArboNext staat er altijd een vaste verzuimcoach voor je klaar.

Meer over de professionals

Verzuimbegeleiding

Met onze kennis richten wij ons op preventieve oplossingen om verzuim binnen jouw bedrijf te voorkomen. Is er toch een verzuimmelding? Dan werken we samen praktisch toe naar structurele werkhervatting.

Meer over onze verzuimbegeleiding

Wet Verbetering Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is in het leven geroepen om langdurig verzuim tegen te gaan en re-integratie te stimuleren. Het basisprincipe is: snel ingrijpen en een effectieve begeleiding verkorten het verzuim van je personeel.

Wet Verbetering Poortwachter

Xpert Suite

In ons werkgeversportaal Xpert Suite is één verzuimmelding voldoende om alle betrokken partijen, zoals werknemer, verzekeraar en het UWV te informeren. Alle acties, documenten en afspraken voor de werkgever en werknemer zijn in één oogopslag te vinden.

Meer over Xpert Suite

Algemene informatie Arbowet

Wat is precies de Arbowet? En wat staat hier in opgenomen? Hier vind je alle belangrijke informatie die je moet weten rondom het beleid van de arbowet.

Lees meer informatie