Verzuimbegeleiding

verzuimbegeleiding arbonextEen werkgever die denkt dat verzuim niet te beïnvloeden is, zal zich later nog achter de oren krabben. Verzuim is weldegelijk beïnvloedbaar en zeker niet altijd medisch van aard. Werknemers ervaren bijvoorbeeld stress door een (te) hoge werkdruk, terwijl dit niet bespreekbaar wordt gemaakt door de werkgever. Een (te) hoge werkdruk kan zorgen voor uitval. Het tijdig bespreken van deze onderwerpen draagt bij aan het voorkomen van verzuim.

De reden van verzuim is dan ook niet altijd alleen maar te zoeken bij een werknemer, maar ook in de betrokkenheid van een werkgever. Verzuimbegeleiding vraagt daarom de juiste vaardigheden van een leidinggevende. De verzuimcoach van ArboNext helpt je hierbij. Zoals al eerder aangegeven kan een frequent verzuimgesprek helpen om langdurig verzuim te voorkomen. Een (frequent) gesprek is altijd vertrouwelijk en persoonlijk. Jouw werknemer moet zich veilig voelen tijdens dit gesprek.

Wat moet jij als werkgever doen bij verzuim?

 • Focus op de oorzaak van het verzuim;
 • Houdt rekening met de beperkingen, maar leg de nadruk op de mogelijkheden van de werknemer bij werkhervatting.
  • Wij adviseren jou op dit vlak.

Wat is de rol van de leidinggevende (of HR adviseur) bij verzuimbegeleiding?

 • Faciliteert samen met de verzuimcoach de (frequente) verzuimgesprekken en legt dit vast in het personeelsdossier;
 • Neemt contact op met de verzuimcoach als werkhervatting tot stilstand komt of dreigt te komen;
 • Pro actief beschikbaar stellen van passende taken en werkzaamheden op de werkvloer;
 • Bewaken van de processtappen van de Wet Verbetering Poortwachter.

Let op: Het niet opvolgen van de adviezen van de arbodienst kan (financiële) gevolgen opleveren voor de werkgever. 

Wat is de rol van de werknemer bij verzuimbegeleiding?

Een werknemer wilt natuurlijk snel weer herstellen. Hierbij is het belangrijk dat deze (voor zover dat mogelijk is) verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar eigen herstel. Dit kan de werknemer doen door:

 • Het opvolgen van de re-integratie adviezen van de arbodienst;
 • Het bespreken van wijzigingen in werk en re-integratie met de verzuimcoach;
 • Direct contact opnemen met de verzuimcoach bij een gewijzigde gezondheidssituatie (en daarmee belastbaarheid);
 • Telefonisch bereikbaar te zijn tijdens de verzuimbegeleiding.

Let op: Het niet opvolgen van deze (Wet Verbetering Poortwacht) adviezen is niet vrijblijvend. Zowel werkgever als werknemer zijn verplicht de wettelijke stappen te volgen op basis van het advies van de bedrijfsarts. Als dit niet gebeurt kan het financiële consequenties hebben voor de werkgever bij twee jaar verzuim. Het volgen van een spreekuur bij de bedrijfsarts is dan ook verplicht

Waar helpt ArboNext bij?

 • Legt de focus op het herstel en de begeleiding richting de werkhervatting van de werknemer;
 • De verzuimcoach begeleidt de werknemer;
 • De verzuimcoach coacht en adviseert de leidinggevende en HR adviseur tijdens het verzuim.