Welke verplichtingen heb jij als werkgever?

veplichtingen werkgever arbowet

Als werkgever moet jij inzicht hebben of je voldoet aan de minimale Arbowet verplichtingen. Enkele verplichtingen hiervan zijn:

  • Actualiseer of stel een verzuimprotocol op. Wij stellen een standaard verzuimprotocol beschikbaar voor jou als werkgever. Communiceer dit protocol met daarin de wederzijdse verplichtingen met jouw werknemers. Doe dit voordat er verzuim plaatsvindt!
  • Risico’s die werknemers lopen binnen een organisatie moeten worden vastgelegd in een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). De verzuimcoach van ArboNext kan jou helpen met het inzetten van de RI&E.
  • Een werkgever is verplicht om één van zijn werknemers aan te wijzen als preventiemedewerker. De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en arbodienst aan een gezonde werkomgeving.

   • De preventiemedewerker heeft vier wettelijk verplichte taken:
    • Het meewerken aan het opstellen van de RI&E (inclusief het plan van aanpak);
    • Het adviseren aan en samenwerken met werkgever voor goede arbeidsomstandigheden;
    • Het bewaken van de uitvoering van het plan van aanpak;
    • Het samenwerken met en het adviseren aan de bedrijfsarts of arbodienst.

Let op: De uitvoering en verantwoordelijkheid van deze verplichtingen ligt (hoofdzakelijk) bij jou als werkgever. Wij adviseren:

Een preventief consult kan een werknemer ook zelf aanvragen zonder toestemming van de werkgever. Het doel van het open spreekuur is om klachten en verzuim bij werknemers te voorkomen, door klachten of problemen vroegtijdig te signaleren.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan je op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur contact opnemen met ArboNext en vragen welke verzuimcoach voor jou beschikbaar is