Algemene informatie Arbowet

In de Arbeidsomstandighedenwet, ook wel de Arbowet genoemd, zijn verplichtingen opgenomen voor werkgevers en werknemers om de gezondheid en veiligheid van werknemers te bevorderen. Deze verplichtingen gelden voor alle plekken waar arbeid wordt verricht. 

Lees alles over de arbowetgeving op arboportaal.nl via deze link.

Een verplicht onderdeel van het arbobeleid is het hebben van een risico-inventarisatrie en -evaluatie (RI&E). Lees meer het belang van de RI&E via deze link.