De Arbowet: wat zijn jouw verplichtingen als werkgever?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers. De Arbowet helpt je hierbij door een kader te schetsen met regels en richtlijnen. In deze blog bespreken we de Arbowet en jouw verplichtingen als werkgever.

Wat is de Arbowet?

De Arbowet is een kaderwet die de basis vormt voor het arbobeleid in Nederland. De wet stelt algemene eisen aan de veiligheid en gezondheid op de werkplek. Hierbij gaat het om zowel fysieke als mentale veiligheid.

Waarom is de Arbowet belangrijk?

De Arbowet is belangrijk om de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers te borgen. Dit is niet alleen belangrijk voor het welzijn van jouw medewerkers, maar ook voor jouw bedrijf. Gezonde medewerkers zijn productiever, minder vaak ziek en verzuimen minder.

Daarbij kun je als werkgever een forse boete riskeren bij ongeval als blijkt dat je de Arbowet niet hebt nageleefd.

Jouw verplichtingen als werkgever

De Arbowet legt een aantal verplichtingen bij de werkgever, waaronder:

  • Het opstellen en uitvoeren van een arbobeleid: In dit beleid beschrijf je hoe je de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers wilt borgen.
  • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E): Hiermee breng je de risico’s in kaart die er op de werkplek zijn en bepaal je welke maatregelen je moet nemen om deze risico’s te beperken.
  • Het aanstellen van een preventiemedewerker: De preventiemedewerker adviseert je over het arbobeleid en de RI&E.
  • Het zorgen voor voorlichting en instructie van jouw medewerkers: Je moet jouw medewerkers informeren over de risico’s op de werkplek en de maatregelen die je hebt genomen om deze risico’s te beperken.
  • Het verzorgen van een veilige en gezonde werkomgeving: Dit betekent onder andere dat je de juiste arbeidsmiddelen ter beschikking moet stellen en dat je zorgt voor een goede werkomgeving.

Leer alles over de Arbowet

Als werkgever kun je verdwalen in de wetten en regels rondom verzuim. In onze verzuimtraining op maat geven wij je praktische tips waar je direct mee aan de slag kunt.
Meer informatie

Hoe kun je voldoen aan de Arbowet?

Er zijn verschillende manieren om te voldoen aan de Arbowet. Je kunt bijvoorbeeld:

  • Een arbodienst inschakelen: Een arbodienst kan je helpen bij het opstellen en uitvoeren van je arbobeleid, de RI&E en het verzorgen van voorlichting en instructie aan jouw medewerkers.
  • Trainingen en workshops volgen: Er worden verschillende trainingen en workshops aangeboden over de Arbowet.

De Arbowet is een complex traject, maar met de juiste kennis en tools kun je als werkgever de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers borgen. We hopen dat deze blog je op weg heeft geholpen.

Naleven van Arbowet kan uitdaging zijn

ArboNext helpt je graag bij het naleven van de Arbowet. Wij zijn een ervaren arbodienstverlener die je op alle gebieden van arbodienstverlening kan ondersteunen. Neem gerust contact met ons op via dit formulier of  085 – 10 57 600.