Verzuim en vakantie: een aantal feiten op een rij

Zorg ervoor dat je als werkgever op de hoogte bent over de regels en richtlijnen als het gaat om verzuim en vakantie van werknemers. Hier zijn 4 onderwerpen waar je rekening mee moet houden als werkgever:

1. Een werknemer kan ziek worden tijdens vakantie

 • Een werknemer heeft recht op ziekteverlof als hij ziek wordt tijdens vakantie. Je werknemer moet dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden.
 • Laat je werknemers weten hoe ziekteverlof tijdens vakantie werkt met een beleid:
  • Hoe moeten ze ziekte tijdens vakantie melden? (telefoon, e-mail)
  • Binnen welk tijdsbestek?
  • Waar kunnen ze het beleid teruglezen? (personeelshandboek)

Lees hier meer over ziek tijdens vakantie.

2. Een werknemer mag op vakantie tijdens ziekte

 • Een werknemer moet jou om toestemming vragen voor de vakantie tijdens ziekte
  • Alleen als de bedrijfsarts op medische gronden bepaald dat het schadelijk is voor het herstel kan de vakantie worden geweigerd
 • Tijdens ziekte bouwt de werknemer gewoon vakantiedagen op

Lees hier meer over vakantie tijdens ziekte.

Zet het in een verzuimbeleid

Ook regels over verzuim in combinatie met vakantiedagen en vakantiegeld vermeld je in een verzuimbeleid. Wij kunnen je daarbij helpen.
Verzuimbeleid laten maken

3. Vakantiegeld

 • Je mag vakantiegeld niet zomaar inhouden of uitstellen (tenzij hier schriftelijk afspraken over zijn gemaakt)
 • In de CAO staat vermeld wanneer het wordt uitbetaald. Geen CAO? Dan moet het uiterlijk 30 juni zijn uitbetaald.

Lees hier meer over vakantiegeld en vakantiedagen.

4. Vakantiedagen

 • Tijdens (langdurig) verzuim bouwt de werknemer zijn normale aantal vakantiedagen op
 • Je mag werknemers alleen verplichten om vakantie op te nemen als dat in de CAO staat (vaak zo in het onderwijs en bouw)
 • Je werknemer mag niet zomaar vakantiedagen stopzetten. Bijvoorbeeld als hij eerder terugkomt. Daarvoor moet jij als werkgever toestemming geven.

Lees hier meer over vakantiedagen en vakantiegeld.

Meer informatie

We hopen je met deze feiten voor te bereiden op situaties waarin werknemers ziek zijn of met vakantie willen. Heb je toch nog twijfels of andere vragen? Neem gerust contact met ons op via 085 – 10 57 600 of mail naar info@arbonext.nl.