Vakantiedagen en vakantiegeld

De vakantie staat weer voor de deur en dat brengt voor werkgevers altijd een aantal vragen met zich mee. Bijvoorbeeld: Mag ik mijn werknemer verplichten vakantie op te nemen? Kan ik het vakantiegeld inhouden of later uitbetalen? Mag ik werknemer verbieden op vakantie te gaan naar het buitenland? Moet ik als werkgever het loon doorbetalen tijdens quarantaine na terugkomst?

Mag ik mijn werknemer verplichten vakantie op te nemen?
Nee, je kunt je werknemer niet verplichten om vakantie op te nemen. Ook niet als je werknemer in quarantaine moet. Je mag het je werknemer wel vragen. De enige uitzondering op deze regel is wanneer er in de CAO staat dat je het wel mag verplichten. Dit is bijvoorbeeld het geval in het onderwijs of bouwbedrijven in de bouwvak.

Het regelmatig opnemen van verlof- of vakantiedagen zorgt voor een lager verzuim.

Kan ik het vakantiegeld van mijn werknemers inhouden of de betaling uitstellen?
Vakantiegeld is wettelijk vastgelegd en is minimaal 8% van het jaarsalaris. In de CAO is afgesproken wanneer dit wordt uitbetaald. Is er geen CAO? Dan moet het vakantiegeld uiterlijk 30 juni zijn uitbetaald. Het vakantiegeld mag niet zomaar ingehouden, later uitbetaald of opgeschort worden. Wel kunnen hierover afspraken worden gemaakt. Deze moeten schriftelijk worden vastgelegd.

Mag je de werknemer verbieden om op vakantie te gaan naar het buitenland?
Nee. Wel is het aan de werknemer om ervoor te zorgen dat hij tijdig terug is. Wanneer de werknemer verplicht in quarantaine moet en thuiswerken een mogelijkheid is, betaal je als werkgever het loon door. Kan de werknemer niet thuiswerken? Dan kun je vragen om vakantiedagen of onbetaald verlof op te nemen. De werkgever hoeft vaak geen loon door te betalen.

Mag mijn werknemer vakantiedagen stopzetten vanwege (bijvoorbeeld) aangepast reisadvies?
Nee, als de werknemer eerder naar huis gaat vanwege bijvoorbeeld een aangepast reisadvies of (thuis)quarantaine, kunnen vakantiedagen niet zomaar worden stopgezet. Daarvoor moet je als werkgever toestemming geven.

Tip: Voorkom onduidelijkheden
Om onduidelijkheden te voorkomen, is het verstandig om afspraken over deze vragen op te nemen in het verzuimprotocol of arbeidsreglement. Wijs de werknemers hier voor de vakantieperiode op. Zeker met betrekking tot de regels die gelden voor vakantie in het buitenland.