Werknemer wordt ziek tijdens vakantie

Als de werknemer tijdens de vakantie ziek wordt, is er recht op teruggave van de resterende verlofdagen van deze vakantie. Wel zijn er een aantal voorwaarden waaraan de werknemer moet voldoen.

Ziekmelden
De werknemer meldt zich meteen (of uiterlijk de volgende dag) ziek bij de werkgever. De ziekte verstoort de vakantie dusdanig, dat de beleving ervan ernstig wordt belemmerd. Werknemer laat gegevens achter waarop hij te bereiken is. Bij thuiskomst moet de werknemer een medische verklaring van de plaatselijke arts op vakantie overhandigen aan de bedrijfsarts.

Medische verklaring
Deze verklaring moet duidelijk leesbaar zijn opgesteld in het Engels of Nederlands en in deze verklaring moet staan de aard van de ziekte en/of beperking, de duur en (indien van toepassing) de reden waarom werknemer niet in staat was om terug te reizen op het eerder afgesproken tijdstip; Als er twijfels zijn aan de ziekmelding kan de werkgever de bedrijfsarts verzoeken telefonisch contact te leggen met de behandelend arts in het buitenland of werknemer een second opinion laten aanvragen. Werknemer mag niet weigeren daaraan mee te werken.

Leg regels vast
Het is verstandig om de werknemers voor de vakantie te wijzen op de CAO, het verzuimprotocol of arbeidsreglement, zeker met betrekking tot de regels die gelden voor vakantie in het buitenland. Zijn de regels niet bekend, dan kan een werkgever zich hier niet op beroepen.