Voel jij je onveilig? Bespreek het met de vertrouwenspersoon.

Werknemers kunnen tijdens hun werk geconfronteerd worden met vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en agressie (ook genoemd: psychosociale arbeidsbelasting). Het is prettig als een werknemer met zulke problemen terecht kan bij een vertrouwenspersoon op het werk. Dit moet je als werkgever weten over een vertrouwenspersoon.

De rol van een vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste wijze met vertrouwelijke problemen om te gaan en de persoon in kwestie hierin bij te staan. Elke werknemer kan met problemen aankloppen bij de vertrouwenspersoon. Hierbij gaat het om problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen van collega’s, leidinggevenden of begeleiders.

Waar moet een vertrouwenspersoon aan voldoen?

Integriteit en vertrouwen staan centraal; het contact moet voor de werknemer altijd veilig aanvoelen. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (tenzij er sprake is van wetsovertredingen). De vertrouwenspersoon mag stappen ondernemen indien hier toestemming voor is gegeven door de melder. Er zijn gedragscodes ontwikkeld waar de vertrouwenspersoon zich aan dienen te houden.

Verplicht volgens de Arbowet

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers moeten een beleid opstellen en dit beleid uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daar aan bijdragen. De mogelijke problemen en het beleid moeten opgenomen worden in de RI&E. Organisaties kunnen (in overleg met de ondernemingsraad) kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon.

  • Extern: bijvoorbeeld via de arbodienst.
  • Intern: een werknemer wordt opgeleid tot vertrouwenspersoon.

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taken, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Hulp nodig?

ArboNext helpt werkgevers met de incidentele of structurele inzet van een vertrouwenspersoon. Neem voor meer informatie telefonisch contact op met je vaste verzuimcoach via 085 10 57 610 of stuur een e-mail naar verzuimcoach@arbonext.nl

Heb je nog vragen?