Het tweede spoor

Wat houdt het in en waarom is het nodig? - 14 oktober 2022

De arbeidsdeskundige heeft een onderzoek uitgevoerd en heeft geadviseerd een traject 2e spoor op te starten of om een tweesporenbeleid te volgen. In dit artikel leggen we uit waarom dit advies wordt gegeven, wat het 2e spoor inhoudt en wat het tweesporenbeleid betekent.

Waarom is een traject 2e spoor nodig?

De arbeidsdeskundige is langs geweest en heeft aan de werknemer en de werkgever geadviseerd om een traject 2e spoor in te zetten. Dit advies wordt gegeven als de arbeidsdeskundige heeft ondervonden dat er geen mogelijkheden zijn voor de werknemer om te re-integreren in het eigen werk of in aangepast werk bij de eigen werkgever. Dit kan voortkomen uit de medische beperkingen die een werknemer heeft en/of als de werkgever geen aangepast werk kan aanbieden aan de werknemer.

Wat houdt het 2e spoor in?

Tijdens het 2e spoor traject wordt een werknemer begeleidt naar ander werk. De arbodienst kan advies geven over een passende 2e spoor traject. De werkgever zal dit traject moeten inzetten.

Het 2e spoor traject zal altijd moeten worden gevolgd tot aan week 104, dat is het einde van de officiële re-integratieperiode bij de eigen werkgever. De spoor 2 begeleider houdt rekening met de beperkingen en de mogelijkheden van de werknemer tijdens het op zoek gaan naar een andere baan. Ook houdt de begeleider rekening met de ervaring, interesses en opleidingsachtergrond van de werknemer.

Tijdens het traject gaat een werknemer niet direct op zoek naar ander werk, maar wordt hij of zij eerst voorbereid op het solliciteren en krijgt de werknemer benodigde vaardigheden aangeleerd. Denk aan een computercursus of een taalcursus. Dit aanbod kan per spoor 2 bedrijf verschillen, dus vraag aan de arbeidsdeskundige en aan de spoor 2 begeleider wat nodig zou kunnen zijn om de re-integratie in het 2e spoor zo succesvol mogelijk te maken.

Wat betekent het tweesporenbeleid?

Het tweesporenbeleid betekent dat een werknemer zowel in het 1e spoor (bij de eigen werkgever), als in het 2e spoor moet re-integreren. Dus enerzijds gaan werknemer en werkgever verder met het opbouwen in het eigen of aangepaste werk bij de eigen werkgever. Hiervoor houden ze de adviezen van de bedrijfsarts aan. Anderzijds zal werknemer inspanning moeten tonen om met hulp van de 2e spoor begeleider ander werk vinden.

Het advies tot het volgen van het tweesporenbeleid is een vereiste vanuit de Werkwijzer Poortwachter. Zolang er namelijk mogelijkheden zijn om te re-integreren bij de eigen werkgever, zullen deze mogelijkheden moeten worden benut. Het advies tot het volgen van het tweesporenbeleid wordt dan ook het meest gegeven door arbeidsdeskundigen.

Schakel hulp in van ArboNext

Heb je vragen over het 2e spoor, of vraag je je af of er andere mogelijkheden zijn om te re-integreren? Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.