Het tweede spoor traject

Wat houdt het in en waarom is het nodig? - 14 oktober 2022

Het arbeidsdeskundig onderzoek is inmiddels uitgevoerd. En de arbeidsdeskundige heeft geadviseerd om een 2e spoor traject op te starten of om een tweesporenbeleid te volgen. Wat betekent dit? 

Waarom is een traject 2e spoor nodig?

In de Werkwijzer Poortwachter staat dat zowel werkgever als werknemer samen verantwoordelijk zijn voor de re-integratie. UWV verwacht van zowel werkgever als werknemer dat hij/zij deskundigen inschakelt als dat nodig is. UWV verwacht ook beiden meewerken aan alle stappen die nodig zijn voor een succesvolle re-integratie.

De arbeidsdeskundige zal adviseren een 2e spoor traject in te zetten als:

  • Je geen mogelijkheden hebt om te re-integreren in je eigen werk of;
  • Als er geen mogelijkheden zijn in aangepast eigen werk bij je eigen werkgever.

Wat is het 2e spoor traject?

Tijdens het 2e spoor traject word de werknemer begeleidt in het vinden van ander werk bij een andere werkgever. Hierbij houdt de spoor 2 begeleider rekening met de mogelijkheden die de werknemer heeft. De begeleider houdt ook rekening met ervaring, interesses en opleidingsachtergrond.

Het 2e spoor traject wordt vaak ingezet in het tweede ziektejaar. Het traject moet altijd ingezet worden tot aan het einde van de officiële re-integratieperiode. Dat is tot 104 weken na de eerste verzuimdag.

Wat is het tweesporenbeleid?

Het tweesporenbeleid betekent dat de werknemer zowel in het 1e spoor (op de eigen werkplek) als in het 2e spoor gaat re-integreren. Dus enerzijds gaat hij/zij verder met het opbouwen van eigen of aangepaste werkzaamheden op de eigen werkplek. Hierbij houden de werknemer en de werkgever de adviezen van de bedrijfsarts aan. Anderzijds zal de werknemer inspanning moeten tonen om ander werk te vinden met het 2e spoor traject.

Schakel hulp in van ArboNext

Heb je vragen over het 2e spoor, of vraag je je af of er andere mogelijkheden zijn om te re-integreren? Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.