Het arbeidsdeskundig onderzoek

Wat houdt het in en waarom is het nodig? - 14 oktober 2022

Misschien heb je eerder al gehoord van een arbeidsdeskundig onderzoek, of heb je vaag begrepen dat er iemand komt onderzoeken of je werk passend is. Je kan je afvragen: hoe kan iemand anders, die niet bij ons werkt, beoordelen of mijn werk bij mij of bij mijn werknemer past? En waarom is dit nodig?

In dit artikel leggen we uit wat een arbeidsdeskundig onderzoek is, hoe het onderzoek wordt uitgevoerd, waarom het nodig is en wat er gebeurt na het arbeidsdeskundig onderzoek.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Dit is een onderzoek waarbij de arbeidsdeskundige beoordeelt of een werknemer geschikt is om het eigen werk of aangepast werk bij de eigen werkgever uit te voeren, of dat een werknemer geschikter is om ander werk bij een andere werkgever uit te voeren.

Dit onderzoek vindt vaak rondom het eerste jaar verzuim plaats, dus als je ongeveer 52 weken ziek bent. Het onderzoek vindt altijd plaats op de locatie van de werkplek.

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

De arbeidsdeskundige zal eerst bepaalde informatie van de bedrijfsarts of van de werkgever moeten ontvangen. Zoals een probleemanalyse, plan van aanpak en een inzetbaarheidsprofiel*. Nadat de arbeidsdeskundige deze documenten heeft bestudeerd, houdt hij of zij in totaal drie gesprekken tijdens het onderzoek. Eén gesprek met de werknemer, één met de werkgever en een afrondend gesprek met werknemer en werkgever.

In de afzonderlijke gesprekken vraagt de arbeidsdeskundige naar het werk die de werknemer uitvoert, naar de arbeidsmogelijkheden die er zijn binnen het bedrijf en wat de werkervaring en opleidingsachtergrond is van de werknemer. Ook bekijkt de arbeidsdeskundige hoe de werkplek van de werknemer er uit ziet.

Waarom is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Allereerst is het verplicht om het arbeidsdeskundig onderzoek na een jaar verzuim in te zetten tijdens een re-integratietraject. Dit is opgenomen in de Werkwijzer Poortwachter.

Daarnaast is het raadzaam om een arbeidsdeskundig onderzoek uit te laten voeren, omdat de adviezen van dit onderzoek verhelderend kunnen zijn voor het bepalen van de re-integratiekoers. Het geeft (financiële) inzichten waarmee werknemer en werkgever weten waar ze aan toe zijn tijdens het re-integratietraject.

De arbeidsdeskundige heeft namelijk een onafhankelijke rol in het verzuimproces. Dat betekent dat hij of zij zowel de werknemer als de werkgever mag adviseren. De arbeidsdeskundige heeft kennis over werkplekken, mogelijke aanpassingen van werkplekken, loonwaarde en van de wet- en regelgeving over de sociale zekerheid. Dus de arbeidsdeskundige kan ook financieel advies geven. Zodat de werknemer weet wat het financieel perspectief is tijdens en na het re-integratietraject. En zodat de werkgever meer komt te weten over bijvoorbeeld mogelijke subsidies ter bevordering van het re-integratietraject en om kosten te besparen.

Wat gebeurt er na het arbeidsdeskundig onderzoek?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Over het algemeen zijn er drie scenario’s mogelijk:

  1. De re-integratie moet worden voortgezet in alleen spoor 1: dit kan als de mogelijkheden van de werknemer voldoende zijn;
  2. De re-integratie moet worden voortgezet in alleen spoor 2: dit gebeurt als er onvoldoende mogelijkheden zijn in spoor 1, zowel wegens de beperkingen van de werknemer als door onvoldoende capaciteit van de werkplek;
  3. De re-integratie zal een tweesporenbeleid moeten volgen. Dat betekent dat er zowel mogelijkheden in spoor 1 als in spoor 2 zijn, dus beide wegen moeten bewandeld worden.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook ingezet worden als…

  • Er sprake is van frequent verzuim;
  • Er onduidelijkheid is over passend werk;
  • Er geen sprake is van medische verzuimredenen, maar bijvoorbeeld sprake van conflict of loopbaanvragen;
  • Er sprake is van terugkeer naar het werk na langdurig verzuim of;
  • Als een werknemer niet kan terugkeren in het eigen werk;
  • Als er sprake is van progressieve ziekten of;
  • Als er sprake is van een moeizame re-integratie (bijvoorbeeld kanker, niet aangeboren: hersenletsel of burn-out).

Als het arbeidsdeskundig onderzoek niet wordt ingezet

Als dit onderzoek niet wordt ingezet, dan zal dit een negatieve invloed hebben op de WIA-beoordeling van het UWV. Dit betekent dat de werknemer mogelijk geen uitkering zal ontvangen totdat alle verplichte stappen van een re-integratietraject wel zijn doorlopen. Het betekent dus ook dat de werknemer en de werkgever door zullen moeten gaan met re-integreren voor een derde jaar.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.

*het inzetbaarheidsprofiel is een term voor een document die de bedrijfsarts opstelt. Deze term is nogal veranderlijk per arbodienst maar de inhoud is nagenoeg altijd hetzelfde. In dit profiel zal de bedrijfsarts namelijk kenbaar moeten maken wat de beperkingen en mogelijkheden van een werknemer zijn, rekening houdend met de medische klachten van de werknemer. Op basis van deze informatie kan de arbeidsdeskundige, in combinatie met de antwoorden van de werknemer en de werkgever, een goed en passend advies geven aan de werknemer en de werkgever.