Het arbeidsdeskundig onderzoek

Wat houdt het in en waarom is het nodig?

Als een werknemer door ziekte niet kan werken, heeft dat gevolgen voor je werknemer en voor jou als werkgever. Het is erg vervelend voor de werknemer om ziek te zijn. Daarnaast moet jij als werkgever de werknemer zo goed mogelijk begeleiden tijdens dit onzekere proces. Misschien heb je eerder al gehoord van een arbeidsdeskundig onderzoek. Hieronder lees je wat een arbeidsdeskundig onderzoek is en waarom het nodig is.

Wat is een arbeidsdeskundig onderzoek?

Dit onderzoek vindt vaak plaats als een werknemer ongeveer 52 weken ziek bent. Als de werknemer bijna 52 weken ziek is, stelt de bedrijfsarts een lijst op met de mogelijkheden die de werknemer heeft om zijn/haar werk uit te kunnen voeren. Dit heet een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML). Met deze lijst onderzoekt de arbeidsdeskundige welke mogelijkheden de werknemer heeft op de eigen werkplek. En of de werknemer mogelijkheden heeft om te werken bij een andere werkgever. Om dit goed te kunnen onderzoeken, wordt het onderzoek altijd op de werkplek uitgevoerd.

Hoe wordt een arbeidsdeskundig onderzoek uitgevoerd?

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit 3 fasen:

 1. Vooronderzoek
  • De arbeidsdeskundige bereidt het onderzoek voor door enkele documenten te bestuderen. Zoals de probleemanalyse, het plan van aanpak en de FML.
 2. Gesprek op locatie
  • De arbeidsdeskundige voert drie gesprekken op de werklocatie: één gesprek met de werknemer, één met je werkgever en een afrondend driegesprek.
  • Tijdens de gesprekken wordt de inhoud van het werk, de opleidingen en werkervaring besproken. De arbeidsdeskundige vraagt ook hoe de re-integratie verloopt, welke aanpassingen er al zijn gedaan en welke mogelijkheden de werknemer zelf ziet in het werk.
  • De arbeidsdeskundige bespreekt met de werkgever de functie, het bedrijf, hoe de re-integratie verloopt en zijn/haar toekomstvisie.
  • In het afrondende driegesprek deelt de arbeidsdeskundige de eerste bevindingen.
 3. Rapportage
  • Na deze gesprekken zal de arbeidsdeskundige de conclusies en de adviezen in een rapportage vastleggen. Deze rapportage stuurt de arbeidsdeskundige naar de werknemer en naar de werkgever.

Waarom is een arbeidsdeskundig onderzoek nodig?

Zowel de werkgever als de werknemer hebben re-integratieverplichtingen. Eén van deze verplichtingen is door een deskundige de mogelijkheden in het werk te laten onderzoeken. Hiermee kunnen beiden beter inzicht krijgen in de mogelijkheden die werknemer heeft om te werken. En zo weet je als werkgever hoe je jouw werknemer hier zo goed mogelijk in kan begeleiden.

Als deze verplichting niet wordt opgevolgd, zal UWV bij de WIA-aanvraag beoordelen dat er onvoldoende is gedaan aan de re-integratieverplichtingen. Dat betekent dat zowel werkgever als werknemer door moeten gaan met re-integreren totdat alle re-integratieverplichtingen zijn uitgevoerd. Dit heeft als gevolg dat de werknemer geen WIA-uitkering kan ontvangen totdat alle re-integratieverplichtingen zijn opgevolgd.

Wat gebeurt er na het arbeidsdeskundig onderzoek?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek. Over het algemeen zijn er drie scenario’s mogelijk:

 1. De re-integratie moet worden voortgezet in alleen spoor 1: dit kan als de mogelijkheden van de werknemer voldoende zijn;
 2. De re-integratie moet worden voortgezet in alleen spoor 2: dit gebeurt als er onvoldoende mogelijkheden zijn in spoor 1, zowel wegens de beperkingen van de werknemer als door onvoldoende capaciteit van de werkplek;
 3. De re-integratie zal een tweesporenbeleid moeten volgen. Dat betekent dat er zowel mogelijkheden in spoor 1 als in spoor 2 zijn, dus beide wegen moeten bewandeld worden.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kan ook ingezet worden als…

 • Er sprake is van frequent verzuim;
 • Er onduidelijkheid is over passend werk;
 • Er geen sprake is van medische verzuimredenen, maar bijvoorbeeld sprake van conflict of loopbaanvragen;
 • Er sprake is van terugkeer naar het werk na langdurig verzuim of;
 • Als een werknemer niet kan terugkeren in het eigen werk;
 • Als er sprake is van progressieve ziekten of;
 • Als er sprake is van een moeizame re-integratie (bijvoorbeeld kanker, niet aangeboren: hersenletsel of burn-out).

Uitzonderingen

Het kan ook wel voorkomen dat een arbeidsdeskundig onderzoek al eerder moet worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van jouw medische situatie en dit bepaalt de bedrijfsarts.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de verzuimcoach via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610