Het belang van een vertrouwenspersoon

Als werkgever wil je graag voorkomen dat werknemers zich onveilig voelen in jouw bedrijf. Toch blijft ongewenst en seksueel overschrijdend gedrag soms lang onder de radar. Een vertrouwenspersoon kan een belangrijke rol hierin spelen. Dit moet je als werkgever weten over een vertrouwenspersoon:

Vertrouwenspersoon is een veilige haven

Een vertrouwenspersoon is iemand waar een werknemer naartoe kan als hij of zij problemen ervaart op werk. Deze problemen kunnen uiteenlopen van het ervaren van seksuele intimidatie tot het ervaren van discriminatie. Een vertrouwenspersoon is opgeleid om op de juiste manier met zulke gevoelige zaken om te gaan. Door iemand te hebben waar werknemers terecht kunnen met problemen, creëer je een fijnere werkomgeving voor jouw werknemers.

Waar moet een vertrouwenspersoon aan voldoen?

Integriteit en vertrouwen staan centraal. Het contact moet voor de werknemer altijd veilig aanvoelen. Een vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht (tenzij er sprake is van wetsovertredingen). De vertrouwenspersoon mag stappen ondernemen indien hier toestemming voor is gegeven door de melder. Er zijn gedragscodes ontwikkeld waar de vertrouwenspersoon zich aan dient te houden.

Vertrouwenspersoon via ArboNext

Zoek je een vertrouwenspersoon die niet bij je organisatie werkt? Bekijk dan eens de opties voor een externe vertrouwenspersoon.
Opties bij ArboNext

Verplicht volgens de Arbowet

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers moeten een beleid opstellen en dit beleid uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan daaraan bijdragen. De mogelijke problemen en het beleid moeten opgenomen worden in de RI&E. Organisaties kunnen (in overleg met de ondernemingsraad) kiezen voor een interne of externe vertrouwenspersoon.

  • Extern: bijvoorbeeld via de arbodienst.
  • Intern: een werknemer wordt opgeleid tot vertrouwenspersoon.

Het is niet verstandig om een bedrijfsmaatschappelijk werker of personeelsfunctionaris, naast de reguliere taken, aan te stellen als vertrouwenspersoon. Dit kan conflicten in de reguliere taken tot gevolg hebben.

Schakel hulp in van ArboNext

Voor meer informatie over deze opties, kan je contact opnemen met je vaste verzuimcoach via 085 10 57 610 of via verzuimcoach@arbonext.nl