Deze informatie is belangrijk voor het re-integratiedossier (deel 1)

Probleemanalyse, plan van aanpak en medische informatie opvragen - 13 oktober 2023

Hier lees je hoe een algemeen verzuimtraject van 104 weken er uit ziet. Dit keer vertellen we je welke documenten er belangrijk zijn voor het verzuimdossier en waarom. In dit artikel behandelen we de documenten die aan het begin van een verzuimtraject moeten worden opgesteld: een probleemanalyse en een plan van aanpak. Ook leggen we uit wanneer er medische informatie wordt opgevraagd. 

Probleemanalyse: wordt opgesteld door de bedrijfsarts als je werknemer 6 weken ziek is. 

“Een probleemanalyse bestaat uit het signaleren van een probleem, het opsporen van de oorzaken, het scheiden van de hoofd- en bijzaken en verbanden leggen tussen de verschillende problemen.”

Is je werknemer bijna zes weken ziek? Dan neemt de verzuimcoach van ArboNext contact met je werknemer op. In dit gesprek bespreken zij de volgende onderwerpen:

 • klachten;
 • onderliggende problemen;
 • behandeling;
 • medicatie;
 • sociale- en werksituatie.

Daarna bespreekt de verzuimcoach deze informatie met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts beoordeelt wat de mogelijkheden zijn om het werk te hervatten. Hiermee geeft de bedrijfsarts ook een advies over de vervolgstappen van re-integratie. Dit beschrijft de bedrijfsarts in de probleemanalyse. Het advies van de bedrijfsarts is niet vrijblijvend.

Heb je de probleemanalyse ontvangen van je arbodienst? Dan is het tijd om het Plan van Aanpak op te stellen.


Plan van Aanpak: samen met je werknemer moet je dit opstellen als je werknemer 8 weken ziek is.

Zowel jij als je werknemer zijn verplicht om een Plan van Aanpak te maken. Hierin nemen jullie het advies van de probleemanalyse over. Met dit advies maken jullie afspraken over werkhervatting en het onderhouden van contact met elkaar. Dit noteren jullie in het Plan van Aanpak.

Het verschil tussen een plan van aanpak en een periodieke evaluatie

De verzuimcoach neemt periodiek contact op met de werknemer om de situatie van de werknemer te onderzoeken. Deze informatie deelt de verzuimcoach met de bedrijfsarts. Dan stelt de bedrijfsarts een (nieuw) advies op. Als dit advies anders is dan het vorige advies, dan stel je samen met je werknemer een periodieke evaluatie formulier op. Hierin beschrijven jullie het volgende:

 • Welke stappen (in werkhervatting) zijn ondernomen tot zo ver;
 • Wat de vervolgstappen zijn.

Aan de hand van deze informatie kunnen jullie samen beoordelen of de re-integratie goed verloopt. En of jullie andere stappen moeten nemen.


Opvragen medische informatie

Waarom vragen wij medische informatie op?

Soms vindt de bedrijfsarts het nodig dat er medische informatie wordt opgevraagd. Bijvoorbeeld:

 • Omdat de bedrijfsarts wil beoordelen of zijn adviezen passen bij de beperkingen van de werknemer. Hiervoor heeft hij informatie nodig van de behandelaar van de werknemer;
 • Omdat de bedrijfsarts de diagnose van de werknemer duidelijk moet weten;
 • Als de bedrijfsarts een Functionele Mogelijkheden Lijst moet maken;
 • Als de werknemer op korte termijn de WIA-aanvraag gaat indienen. Dan moet de bedrijfsarts namelijk een Actueel Oordeel maken;

Hoe vragen wij medische informatie op?

Voordat wij medische informatie opvragen aan de behandelaar van de werknemer, sturen wij eerst een machtiging naar de werknemer. Als de werknemer deze machtiging ondertekent, dan geeft hij toestemming om medische informatie op te vragen.

Het opvragen van medische informatie kost geld en tijd. De behandelaar van de werknemer moet namelijk deze informatie opsturen naar de arbodienst. Daarom onderzoeken wij goed of het nodig is om deze informatie op te vragen.

Vragen?

Neem dan contact op met onze re-integratieadviseurs via 085 – 10 57 600 of via re-integratieadviseur@arbonext.nl.