Hoe ziet het verzuimtraject van 104 weken eruit?

We kunnen ons voorstellen dat je graag vooraf wilt weten hoe een “gemiddeld’ re-integratie traject eruit ziet. Hieronder lees je daar meer over. - 3 maart 2023

Je hebt een zieke werknemer. En nu?

Als eerst meldt je de werknemer ziek bij de Arbodienst en houdt belangstellend contact met je werknemer werknemer. Als werkgever ben je – samen met je werknemer – eindverantwoordelijk voor het re-integratiedossier.

Toch langer verzuim?

Een korte ziekmelding is in de meeste gevallen niet zo spannend. Je onderhoudt regelmatig contact met je werknemer en binnen enkele dagen/weken kun je de melding weer afsluiten.

Maar wat als er toch sprake is van een langer ziekteverzuim? Als werkgever kom je terecht in een jungle van acties en regels, rechten en plichten. Als Arbodienst maken we duidelijk hoe de situatie er uit ziet en welke acties je als werkgever kunt of moet ondernemen. We kunnen ons ook voorstellen dat je graag vooraf wilt weten hoe een “gemiddeld’ re-integratie traject eruit ziet. Hieronder zie je een stappenplan.

De stappen die worden ondernomen tijdens een re-integratietraject

 • 1e gesprek met de verzuimcoach – een inventarisatie van de (medische) situatie
 • week 6 – Probleemanalyse – een gesprek met de verzuimcoach om de beperkingen in beeld te brengen.
 • week 8 – Plan van Aanpak – een document dat door werkgever en werknemer wordt ingevuld
 • Vervolgconsult – deze zullen elke 4 tot 6 weken plaatsvinden
 • Werkgever en werknemer onderhouden regelmatig contact
 • Week 42 – werkgever doet de ziekmelding bij het UWV
 • Arbeidsdeskundig onderzoek
 • Start 2e spoor traject
 • Week 52 – eerste jaar evaluatie, ingevuld door werkgever en werknemer
 • Week 88 – Actueel oordeel wordt opgemaakt door de bedrijfsarts
 • Week 88 – Eindevaluatie werkgever en werknemer
 • Week 88 – Samenstellen re-integratieverslag door werkgever en werknemer
 • Week 91 – WIA aanvraag – ingediend door werknemer
 • Week 104 – WIA beoordeling, controle beschikking UWV

Elke verzuimmelding verloopt anders, waardoor het uiteindelijke stappenplan er voor jou en je werknemer iets anders uit kan zien.

Ontzorgverzekering

Vind je het traject als werkgever een behoorlijke uitdaging en zou je graag meer begeleiding willen? Dan kun je de Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten via Nedasco. Dan wordt je bij elke nieuwe ziekmelding begeleidt door een casemanager van Be Suitable. Deze begeleiding houdt onder andere in dat je als werkgever wordt ontzorgt in het proces. Lees hier meer.

Schakel hulp in van ArboNext

Specifieke vragen over een re-integratietraject met één van je werknemers? Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.