Belang van tijdig ziekmelden werknemer

Wist jij dat een langdurig zieke werknemer ruim anderhalf keer meer kost dan je als werkgever denkt? Een zieke werknemer kost dagelijks € 250,- oplopend tot maar liefst €400,- ofwel 2,5 keer het salaris. Daarmee schat een groot deel van de organisaties de verzuimkosten te laag in.

Wat zijn de oorzaken van verzuimkosten?

De meeste organisaties houden geen rekening met zowel directe als indirecte kosten zoals de verplichte loondoorbetaling, vervangend personeel, verlies van productie of dienstverlening. Maar ook kosten zoals de Arbodienst of bedrijfsarts, verzuimbegeleiding en re-integratie worden niet altijd van tevoren meegenomen in de begroting.

Welke gevolgen zijn er als ik mijn werknemer niet op tijd ziek meld?

De werkgever moet zijn zieke werknemer dezelfde dag voor half 10 ’s ochtends ziekmelden bij ArboNext. Meld je een werknemer te laat ziek, dan kun je als werkgever hier op verschillende manieren (financiële) gevolgen van ondervinden.

De verzuimbegeleiding wordt dan namelijk later opgestart, waardoor je mogelijk re-integratiekansen mist, een werknemer zich niet gehoord voelt en er een afstand ontstaat tot het werk of een werknemer (onnodig) langer ziek thuisblijft.

Bovendien zal de verzuimverzekeraar pas het verzekerde loon uitkeren, vanaf het moment dat de ziekmelding aan de Arbodienst is gemeld. Met eventuele aftrek van een eigen risicoperiode/wachttijd.

Is werknemer langdurig ziek en wordt er een WIA-uitkering aangevraagd, dan kan het UWV een boete opleggen omdat zij van mening is dat er re-integratiekansen gemist zijn. Een te late ziekmelding in de Ziektewet kost minimaal € 70,- en de boete kan oplopen tot € 455,-. Ook als de 42e weekmelding in het kader van de WIA te laat is, kan de sanctie maximaal € 455,- bedragen.

Schakel hulp in van ArboNext

Heb je vragen over een ziekmelding? Misschien helpt het preventief spreekuur, lees daar hier meer over. Of neem contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.