Wie is mijn contactpersoon bij een ziekmelding?

Als je je ziekmeldt omdat je werkzaamheden niet (helemaal) kunt uitvoeren, zorgt de werkgever ervoor dat jouw verzuimmelding bij onze arbodienst ArboNext terecht komt. Met jouw werkgever zijn afspraken gemaakt op welk moment wij in actie komen.

Bij ArboNext is de verzuimcoach jouw contactpersoon tijdens het verzuimproces. Onze bedrijfsarts heeft informatie over het verzuim nodig om een passend advies te kunnen geven. Hiervoor vraagt de bedrijfsarts aan je verzuimcoach contact met jou op te nemen. Samen met de verzuimcoach wordt in kaart gebracht wat jouw mogelijkheden en beperkingen zijn, wat er aan de hand is en of ergens behandeling(en) gestart zijn. Wanneer er iets onduidelijk is, zal de verzuimcoach vragen kunnen beantwoorden. De verzuimcoach geeft de verzamelde informatie vervolgens door aan de bedrijfsarts.

Zowel de verzuimcoach als de bedrijfsarts gaan altijd vertrouwelijk om met jouw (medische) informatie. Deze informatie wordt alleen gebruikt om te beoordelen welke volgende stap nodig is. Jouw werkgever ontvangt deze medische informatie niet.