Wat is een plan van aanpak?

In het plan van aanpak maakt werkgever samen met jou afspraken over de re-integratie. Bij langdurig verzuim evalueren werkgever en werknemer de aanpak. In het plan van aanpak wordt het doel van de re-integratie vastgelegd.