Wat is de Arbowet?

In de Arbowet (officieel de Arbeidsomstandighedenwet) staan eisen voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet stelt dat werkgever en werknemers samen moeten zorgen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.