Wat betekent taakdelegatie?

De bedrijfsarts mag wettelijk gezien bepaalde taken delegeren naar andere functionarissen. De functionaris is niet per definitie een arts en kan iedereen zijn. Uiteraard zijn aan het delegeren van taken duidelijke eisen en voorwaarden gesteld. De bedrijfsarts is in alle gevallen eindverantwoordelijk. De bedrijfsarts houdt scherp toezicht op de functionaris waaraan de taken zijn gedelegeerd.