Wat betekent de Wet Verbetering Poortwachter?

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht dat werkgever en werknemer samen met een Arbodienst of bedrijfsarts zich inspannen om de verzuimende werknemer terug naar werk te krijgen. De rol van de werkgever is belangrijk. Werkgever is ook eindverantwoordelijk om deze rol volgens de gestelde eisen te voldoen.

Meer informatie