Waarom werkt een bedrijfsarts samen met een verzuimcoach of andere arts?

Er is een tekort aan bedrijfsartsen in Nederland en dat zal de komende jaren toenemen. Sinds 1 juli 2017 is de Arbowet aangescherpt waardoor bedrijfsartsen het steeds drukker krijgen. Het is belangrijk dat bij een verzuimmelding de wachttijd voor een afspraak met de bedrijfsarts niet oploopt en dat werknemers wel tijdig de juiste verzuimbegeleiding krijgen. Daarom maakt onze arbodienst gebruik van ‘taakdelegatie’ dat ook wel de ‘verlengde arm-constructie’ wordt genoemd. Dit houdt in dat de bedrijfsarts specifieke taken aan de verzuimcoach of collega arts binnen onze arbodienst delegeert. Als het gewenst is, kan altijd overleg plaatsvinden op het gebied van re-integratie en preventie met de bedrijfsarts.