Waarom is er geen verwerkersovereenkomst nodig met ArboNext?

Werkgevers hoeven geen verwerkersovereenkomst af te sluiten met de arbodienstverlener. Werkgever en de arbodienst zijn beiden verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot verzuim.