Veelgestelde vragen - werknemer

Verzuimbegeleiding

De verzuimcoach van ArboNext neemt telefonisch contact met jou op. Afhankelijk van de situatie worden de mogelijkheden voor een re-integratiestart besproken. Duurt het verzuim langer? Dan ontvangen werkgever en werknemer een probleemanalyse.

Het is een wettelijk verplicht document voor werkgever en werknemer. Alles wat belangrijk is om de re-integratie te kunnen starten wordt hier vastgelegd waaronder het doel van de re-integratie. Bij langdurig verzuim wordt het doel van de re-integratie aangepast aan de structurele mogelijkheden van werknemer.

In het plan van aanpak maakt werkgever samen met jou afspraken over de re-integratie. Bij langdurig verzuim evalueren werkgever en werknemer de aanpak. In het plan van aanpak wordt het doel van de re-integratie vastgelegd.

De re-integratieadviseur is het aanspreekpunt bij ArboNext. De re-integratieadviseur verdiept zich goed in de situatie en is de schakel tussen werkgever en werknemer.

Neem contact op via 085 – 10 57 610 of re-integratieadviseur@arbonext.nl.

Onze professionals

Als werknemer mag je altijd een bedrijfsarts spreken. Neem contact op met jouw verzuimcoach om een afspraak in te plannen.

Bel met 085 – 10 57 610 of mail naar verzuimcoach@arbonext.nl.

De verzuimcoach is het eerste aanspreekpunt voor werkgever en werknemer. De verzuimcoach verdiept zich goed in de situatie en bespreekt de veilige en gezonde mogelijkheden voor werkhervatting.

De verzuimcoach werkt in een zogenaamde taakdelegatie constructie. Dat betekent dat de verzuimcoach de medische verzuimsituatie alleen met de bedrijfsarts mag delen. De verzuimcoach heeft hiervoor een geheimhoudingsverklaring getekend.

De bedrijfsarts mag wettelijk gezien bepaalde taken delegeren naar andere functionarissen. De functionaris is niet per definitie een arts en kan iedereen zijn. Uiteraard zijn aan het delegeren van taken duidelijke eisen en voorwaarden gesteld. De bedrijfsarts is in alle gevallen eindverantwoordelijk. De bedrijfsarts houdt scherp toezicht op de functionaris waaraan de taken zijn gedelegeerd.

Je wordt als werknemer sneller geholpen omdat de verzuimcoach de medische situatie mag bespreken. Als werknemer wordt je direct gecoacht en samen met de verzuimcoach worden de re-integratiemogelijkheden besproken. De rol en visie van de werknemer over de re-integratie is een belangrijk onderdeel. Zo komen we samen tot de juiste aanpak wat past bij de persoonlijke situatie van de werknemer.

Mijn rechten en plichten

Ja, wanneer je als werknemer je ziek meldt ben je verplicht bereikbaar te zijn voor werkgever en arbodienst.

Ja, alle regels voor werknemers zijn vastgelegd in het verzuimprotocol van de werkgever. Het is niet vrijblijvend en als werknemer dien je alle regels te volgen.

Nee, je bent als werknemer verplicht om te verschijnen op het spreekuur bij de bedrijfsarts.

Ja, dat kan zeker. Elke werknemer heeft de mogelijkheden voor een vakantie. Wel kan de bedrijfsarts op medische gronden bepalen of het schadelijk is voor de gezondheid en herstel. De werkgever geeft uiteindelijk toestemming voor vakantie.

Niets. Bij een ziekmelding ben je niet verplicht informatie te delen aan werkgever over de oorzaak van het verzuim.

Privacy

De bedrijfsarts en wanneer de bedrijfsarts dat nodig vindt de verzuimcoach.

Nee, de werkgever ontvangt geen informatie over de medische situatie van de werknemer. De werkgever ontvangt uitsluitend informatie over de mogelijkheden om de re-integratie op te starten.

Wij doen er alles om de privacy van de gegevens te garanderen. Over privacy mag wat ArboNext betreft geen onduidelijkheid bestaan. Helemaal omdat wij met bijzondere persoonsgegevens werken. Hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan staat in ons privacy statement.

Heb je meer vragen?