Re-integratie adviseur

Wij zijn op zoek naar een Re-integratie adviseur (Amersfoort) om ons team te versterken!

De belangrijkste taak van een re-integratie adviseur als vaste contactpersoon is preventief en curatief samenwerken met werkgever en werknemer. De re-integratie adviseur begeleidt het proces rondom (voorkomen van) verzuim. Vragen over het voorkomen van verzuim worden door de re-integratie adviseur adequaat opgepakt. De vervolgacties worden in kaart gebracht. Denk hierbij aan een interventie via onze providers, trainingen of een preventief spreekuur uitgevoerd door onze verzuimcoach.

Bij verzuim ziet de re-integratie adviseur erop toe dat gemaakte afspraken/acties worden vastgelegd in een plan van aanpak. De re-integratie adviseur bewaakt de voortgang. Wanneer de voortgang stagneert, moet de re-integratie adviseur tijdig ingrijpen. De re-integratie adviseur zorgt ervoor dat werkgever en werknemer goed worden geïnformeerd. Het voorkomt dat er misverstanden ontstaan over de werkhervattingsmogelijkheden. De re-integratie adviseur stuurt leidinggevende pro actief bij het uitvoeren van de regierol en begeleidt daarnaast het re-integratieproces.

De re-integratie adviseur werkt nauw samen met de verzuimcoach en relatiebeheerder binnen ArboNext. Daarnaast werkt de re-integratie adviseur samen met alle medewerkers van ArboNext en belangrijke stakeholders zoals intermediairs, Be Suitable en Nedasco.  De re-integratie adviseur valt hiërarchisch onder de verantwoordelijkheid van de teamleider.

Wat ga je doen?

 • Het eerste telefonische contact leggen met werkgever bij een verzuimmelding voor het bepalen van het vervolg;
 • Het doorzetten naar een (preventief) spreekuur bij de verzuimcoach;
 • De werkgever en de werknemer telefonisch ondersteunen bij het formuleren van de doelen voor de re-integratie in de vorm van het concept plan van aanpak;
 • Ondersteunen van werknemer en werkgever bij de het bijstellen plan van aanpak, eerstejaarsevaluatie en eindevaluatie;
 • Controleren van de inhoudelijke afspraken in het (gewijzigde) plan van aanpak;
 • Ondersteunen bij de aanvraag van een deskundigenoordeel, ziek-uit-dienstmelding en de WIA-aanvraag;
 • Is de begeleider en vraagbaak in verzuimsituaties en stelt de beïnvloedingsmogelijkheden vast om langdurig verzuim te voorkomen of te reduceren;
 • Controle op correcte registratie (vangnet, regres, beroepsziekten, deelherstel, etc.);
 • Verzorgt trainingen (stelt deze op) voor leidinggevenden en HR medewerkers op Wet- en regelgeving en verzuimmanagement (Wet verbetering Poortwachter, WGA, WAO, WAZO, Vangnet);
 • Kan als eerste stap binnen conflictsituaties als onafhankelijk bemiddelaar optreden tussen partijen optreden. Kent de hoofdlijnen van de STECR richtlijnen;
 • Levert een bijdrage aan het ontwikkelen van de belangrijkste verzuimprocessen binnen de organisatie en verzuimregistratiesysteem.

Wat vragen wij?

 • Is HBO of WO geschoold;
 • Afgeronde opleiding Regie op Verzuim of Arbeidsdeskundige of bereid om deze te volgen;
 • Beschikt over arbeidsrechtelijke als arbeidsdeskundige kennis en relevante werkervaring of bereid om deze op te doen;
 • Neemt het initiatief en coördineert interventies die leiden tot snellere werkhervatting;
 • Is ervaren in het voeren en begeleiden van verzuimgesprekken of bereid om daar ervaring in op te doen;
 • Staat open voor bijscholing bij start en gedurende het dienstverband.

Wie ben jij?

Jij bent een dynamische professional met uitstekende communicatieve vaardigheden, een brede expertise en een flexibele mindset. Je maakt impact door proactief initiatief te nemen en je hebt een sterke focus op klantgerichtheid. Met sterke plannings- en organisatievaardigheden en een probleemoplossend vermogen, haal jij als resultaatgerichte professional consistente successen. Daarnaast is samenwerken en stressbestendigheid een vanzelfsprekendheid voor jou.

Voor de re-integratie zijn de belangrijkste gebieden waarop resultaten behaald moeten worden:

Clienttevredenheid , klanttevredenheid , ontwikkeling als Re-integratie adviseur, declarabiliteit op klanten  en waarborging privacy richtlijnen in dossiers .

Heb je interesse?

Neem dan contact met ons op! Stuur je CV en motivatiebrief naar mevrouw Youri Schultz, Teamleider ArboNext, via y.schultz@arbonext.nl. Heb je nog vragen over de vacature? Neem dan ook gerust contact op met Youri Schultz via 06 – 25 58 18 73.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst!