Wet betaald ouderschapsverlof per 2 augustus 2022

Het ouderschapsverlof zoals wij het kennen is onbetaald, dit zal binnenkort veranderen. Dit volgt uit een wetswijziging die per 2 augustus 2022 in werking zal treden.

Het ouderschapsverlof zal nog steeds inzetbaar blijven voor 26 keer het aantal uren dat een werknemer werkt. Dit verlof kan opgenomen door werknemers met kinderen tot acht jaar. Tot op heden was deze gehele periode van ouderschapsverlof onbetaald. Met het hernieuwde ouderschapsverlof zullen de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof betaald zijn. Het verlof zal in het eerste levensjaar van het geboren kind opgenomen moeten zijn. De werkgever kan voor de werknemer een uitkering aanvragen bij het UWV. Deze uitkering bedraagt 70% van het dagloon tot 70% van het maximum dagloon en wordt direct betaald aan de werknemer.

Ouders die voor 2 augustus 2022 een kind hebben gekregen, kunnen ook aanvraag doen op het betaald ouderschapsverlof. Mits het kind, op het moment dat de wet in werking treedt, jonger is dan één jaar. Als deze werknemer in kwestie al eerder heeft genoten van het onbetaalde ouderschapsverlof, kan er geen aanspraak meer gedaan worden op betaald ouderschapsverlof.