Werknemers op vakantie, wat moet je weten?

Het vaccinatieprogramma draait volop. De maatregelen ter bestrijding van het coronavirus worden snel afgebouwd. Het is nu mogelijk om te reizen naar landen met code groen en code geel. Dit betekent dat een zomervakantie naar het buitenland mogelijk is. Wij krijgen momenteel al veel vragen over de rechten en plichten van de werknemer tijdens de zomervakantie.

Op vakantie naar een code geel gebied?

Werknemers hebben de mogelijkheid op vakantie te gaan naar een land waar een code geel reisadvies is afgegeven.  Aangezien dit reisadvies continu verandert, is het verstandig om de website van de Rijksoverheid in de gaten te houden.
Het kan zijn dat er binnen een bepaald vakantieland andere maatregelen gelden. De plaatselijke coronamaatregelen zijn dan van toepassing. Het is belangrijk om je medewerkers hierop te attenderen!

Wanneer een werknemer terugkomt van vakantie, hoeft hij niet twee weken in quarantaine. Krijgt een werknemer klachten bij terugkomst? Dan volgt de reguliere procedure. Mocht de werknemer door deze klachten niet meer in staat zijn om te werken, dan meldt de werknemer zich ziek volgens het verzuimprotocol van de werkgever.
Wordt een werknemer ziek tijdens zijn vakantie in een geel gebied? Dan meldt de werknemers zich ook direct ziek bij de werkgever. De werknemer heeft op dat moment recht op loondoorbetaling. Dit komt omdat het reizen naar een code geel gebied niet wordt afgeraden en daardoor niet in de risicosfeer ligt van de werknemer.

Op vakantie naar een code oranje of rood gebied?

Op vakantie gaan naar een oranje of rood gebied, kan jij als werkgever niet verbieden. Wel kan de werknemer, door op vakantie te gaan naar een oranje of rood gebied, bij terugkomst een risico vormen voor de gezondheid van de collega’s.

Gaat een werknemer op vakantie en wist hij van tevoren dat het hier ging om een oranje of rood gebied, dan is het volgende van kracht:

  • Een werknemer moet bij terugkomst in quarantaine;
  • Als de werknemer kan thuiswerken, kan hij tijdens de quarantaine thuiswerken;
  • Is er geen mogelijkheid om thuis te werken, dan kan de werknemer in eerste instantie vakantiedagen opnemen voor de quarantaineperiode;
  • Als de werknemer vakantiedagen geen vakantiedagen wil opnemen tijdens de quarantaineperiode dan vervalt (mogelijk) het recht op loondoorbetaling bij afwezigheid. De afwezigheid tijdens de verplichte quarantaine is het risico wat een werknemer zelf draagt;
  • Wordt de werknemer besmet met het coronavirus in een oranje of rood gebied dan is er een bewust een risico genomen. Dit betekent ook dat de loondoorbetalingsverplichting van werkgever (mogelijk) vervalt.

Van tevoren communiceren is belangrijk

Het is belangrijk om vooraf duidelijk te communiceren met alle werknemers over de (mogelijke) consequenties bij het reizen naar een oranje of rood gebied. Wijs een werknemer expliciet op de risico’s die worden genomen en de consequenties bij terugkomst als de werknemer aangeeft op vakantie te gaan naar een code oranje of rood gebied.

Wijziging code kleuren tijdens een vakantie

Als de kleurcode van een vakantieland tijdens het verblijf van de werknemer van groen of geel naar oranje of rood wijzigt, dan is er wel recht op loondoorbetaling tijdens de verplichte quarantaine (of ziekte) van werknemer wanneer thuiswerken niet mogelijk is. Als op moment van vertrek niet werd afgeraden om in dit land op vakantie te gaan, kan de codewisseling niet tot het risico van werknemer worden gerekend.

Vakantieperiode en ArboNext

Informeer jouw verzuimcoach over de vakantieperiode van je werknemer maar over jouw vakantie als contactpersoon. Geef het door via onze contactpagina.