Welke soorten verlof zijn er?

Soms komt een ziekmelding niet voort uit een medische situatie. Misschien weten een werkgever en/of werknemer niet dat er diverse verlofregelingen zijn om in te zetten in bepaalde situaties. In een verzuimbeleid kan toelichting gegeven worden over verlofregelingen. Het opnemen van verlof kan voor meer rust en zekerheid zorgen voor zowel werkgever als werknemer, dan een ziekmelding die vrijwel altijd re-integratieverplichtingen met zich meeneemt.

Er bestaan diverse soorten verlof omdat er verschillende situaties kunnen zijn waarvoor een werknemer verlof zou willen opnemen. Hieronder kun je lezen over diverse soorten verlof en wanneer deze inzetbaar zijn.

Het calamiteitenverlof

Werknemers kunnen aanspraak maken op het calamiteitenverlof als zij niet kunnen werken vanwege onvoorziene of zeer bijzonder persoonlijke omstandigheden. Bij onvoorziene omstandigheden is er sprake van een onmiddellijke onderbreking van de arbeid. Bij zeer bijzonder persoonlijke omstandigheden gaat het om situaties waarin de werknemer met spoed ergens heen moet of met spoed moet zorgen voor familie van de eerste graad of van de tweede graad.

Als er een direct familielid komt te overlijden, heeft de werknemer recht op calamiteitenverlof. Het calamiteitenverlof kan overgaan op bijzonder verlof. Daarover kun je aan het einde van dit artikel meer lezen.

Het zorgverlof

  • Het kortdurend zorgverlof

Als een werknemer onmiddellijk noodzakelijke zorg moet verlenen, dan kan de werknemer voor één dag calamiteitenverlof opnemen. Als hij meer dagen zorg moet verlenen, dan kan hij kortdurend zorgverlof opnemen. De werknemer kan kortdurend zorgverlof opnemen om te zorgen voor mensen uit zijn omgeving die ziek of hulpbehoevend zijn. Denk hierbij aan de partner, kind of ouder waarbij er niemand anders is die het zorg kan verlenen op dat moment.

  • Het langdurend zorgverlof

Het kan natuurlijk zo zijn dat de partner, kind of ouder langer zorg nodig heeft. Dan kan de werknemer langdurig zorgverlof opnemen. Wederom moet hierbij sprake zijn van noodzakelijke verzorging, dus niemand anders dan de werknemer kan de zorg verlenen op dat moment.

Het zwangerschaps- en bevallingsverlof

Een zwangere werkneemster heeft recht op minstens 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum en duurt tot en met de dag van bevalling.

Het ouderschapsverlof

Werknemers met kinderen tot acht jaar hebben recht op het ouderschapsverlof. Dit is in te zetten voor 26 keer het aantal uren dat de werknemer per week werkt. De werknemer moet de aanvraag voor ouderschapsverlof minimaal twee maanden voor de ingangsdatum van het verlof als bij de werkgever.

Het ouderschapsverlof is een vorm van onbetaald verlof, of gedeeltelijk betaald als dit is opgenomen in een CAO of bedrijfsreglement. Hier komt verandering in, want per 2 augustus 2022 zal dit verlof wettelijk gelden als betaald verlof. Dit geldt voor de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof. De werkgever vraagt voor de werknemer een uitkering aan bij het UWV.

Het adoptieverlof

Werknemers die een kind adopteren, hebben recht op adoptieverlof. En werknemers die een pleegkind opnemen in hun huis, hebben recht op pleegzorgverlof. De werkgever betaalt het loon dan niet door. De ouders in kwestie kunnen een adoptie-uitkering of pleegzorg-uitkering aanvragen bij het UWV.

Het geboorteverlof

De partner van uw werkneemster kan aanspraak maken op het geboorteverlof. Partners hebben recht op 5 werkdagen geboorteverlof. Hiernaast is er ook nog het aanvullende geboorteverlof van 5 weken. Dit aanvullende geboorteverlof moet binnen 6 maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden. De 5 weken kunnen dus verspreid worden binnen die 6 maanden.

Onbetaald verlof

Onbetaald verlof is geen wettelijk verlof. Als een werknemer geen aanspraak kan maken op één van de wettelijke verlofsoorten en ook geen voldoende vakantiedagen meer heeft, dan is onbetaald verlof een optie. Als werkgever en werknemer leg je de afspraken rondom onbetaald verlof met elkaar vast en onderteken je deze afspraken. Spreek met elkaar af hoelang het verlof zal duren en zoek van tevoren samen uit of er vakantiedagen en pensioen wordt opgebouwd tijdens onbetaald verlof.

Bijzonder verlof

Bijzonder verlof is ook een vorm van verlof. waarbij het niet wettelijk is geregeld dat dit een betaalde vorm van verlof is. Dus lees in de CAO en/of bedrijfsreglement, of vraag aan de werkgever of personeelsafdeling of de werknemer doorbetaald krijgt tijdens bijzonder verlof. Ook kan het per werkgever verschillen hoe lang bijzonder verlof duurt.

Bijzonder verlof is in te zetten bij een begrafenis van een familielid, een huwelijk, een ambtsjubileum, een verhuizing, een doktersbezoek, een examen of activiteiten voor een vakbond.

Schakel hulp in van ArboNext

Behalve het onbetaald verlof, zijn overige soorten verlof wettelijk geregeld en (gedeeltelijk) betaald. Wil je bijvoorbeeld weten hoeveel loon er doorbetaald moet worden tijdens het ouderschapsverlof? Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610. Dan kan ArboNext je in contact brengen met een specialist om je verder te helpen.