Waarom is het belangrijk om het advies van de bedrijfsarts op te volgen? 

De bedrijfsarts heeft een onafhankelijke, adviserende rol. De bedrijfsarts is op de hoogte van de actuele behandelmogelijkheden, heeft verstand van sociale wet- en regelgeving en kan het krachtenspel in organisaties doorgronden. Bovenal is een bedrijfsarts communicatief sterk en een goede adviseur. Bij verzuim kijkt de bedrijfsarts breder dan bijvoorbeeld een huisarts. De bedrijfsarts beoordeelt de mogelijkheden en beperkingen die een werknemer ervaart in relatie tot het arbeid.

Een bedrijfsarts beoordeelt onder andere onderstaande vragen:

  • Wat zijn de klachten? 
  • Waarom heeft de werknemer deze klachten?  
  • Wat is de relatie van deze klachten tot het werk?  
  • Is werknemer nog in staat om (gedeeltelijk) te werken? 

De adviezen die de bedrijfsarts geeft, hebben als doel je werknemer gezond te houden of duurzaam te laten re-integreren. Als een werknemer langdurig ziek is, is het advies (in veel gevallen) gebaseerd op opgevraagde medische informatie van de behandelaar. Daarnaast kan de bedrijfsarts een werknemer doorverwijzen naar een specialist of een advies geven voor een interventie. 

Het is vooraf nooit te zeggen welk verloop het re-integratietraject zal hebben, dit zal de praktijk moeten uitwijzen.  

Wat als de werkgever of de werknemer de adviezen niet opvolgt?

Werkgevers of werknemers kunnen verschillende redenen hebben om af te wijken van het advies van de bedrijfsarts. Soms volgen ze deze adviezen totaal niet op. Maar dit kan consequenties hebben. Voornamelijk omdat het advies van de bedrijfsarts gedurende een re-integratietraject leidend is. Als je een werknemer te snel laat re-integreren, kan dit leiden tot stagnatie of terugval in het herstel. En als je een werknemer langzamer laat re-integreren dan in het advies is aangegeven, kan dit leiden tot hogere verzuim- en re-integratiekosten en kosten voor vervanging van de zieke werknemer. Daarnaast blijft werknemer onnodig lang ziek en kan hij of zij daardoor terugvallen in salaris. Tot slot zal het UWV rondom de WIA-beoordeling mogelijk oordelen dat de adviezen van de bedrijfsarts onvoldoende zijn opgevolgd waardoor er stagnatie is opgetreden in de re-integratie. In dit geval zal het UWV een loonsanctie opleggen aan de werkgever. Dit betekent onder andere dat werkgever en werknemer, langer dan de verplichte 104 weken, zullen moeten doorwerken aan de re-integratie.  

Dit betekent echter niet dat je als werkgever helemaal geen vragen moet hebben voor de bedrijfsarts. Zijn er onduidelijkheden of ben je het niet eens met een advies van de bedrijfsarts? Neem eerst contact op met de verzuimcoach van ArboNext of casemanager van Be Suitable. Mocht je je naderhand nog niet kunnen vinden in de toelichting op het advies van de bedrijfsarts, dan kan er een deskundigenoordeel worden aangevraagd bij het UWV. Als een werknemer het niet eens is met het advies, kan er eventueel een second opinion worden aangevraagd. 

Schakel hulp in van ArboNext

Heb je vragen aan de verzuimcoach van ArboNext? Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.