Verzuimbegeleiding: dit moet je weten

Als een werknemer ziek wordt, komt daar veel bij kijken voor jou als werkgever. De juiste begeleiding bieden aan een zieke werknemer is erg belangrijk. Ook vanuit de wet wordt hier wat van jou en je werknemer verwacht. Wat is verzuimbegeleiding, wie zijn erbij betrokken en wat is jouw rol als werkgever? Je leest er alles over in dit artikel.

Wat is verzuimbegeleiding?

Verzuimbegeleiding is hulp bieden aan werknemers die niet kunnen werken door ziekte of andere redenen. Het doel is om deze werknemers zo goed en snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Het belang van verzuimbegeleiding

Goede verzuimbegeleiding is belangrijk. Waarom? Het helpt de werknemer sneller en beter te herstellen. Dit is goed voor de werknemer én het bedrijf, want het bespaart kosten. Ook zorgt het voor een prettige en gezonde werkomgeving, waarin werknemers zich ondersteund en gewaardeerd voelen.

Wie zijn er betrokken bij verzuimbegeleiding?

Bij verzuimbegeleiding zijn verschillende mensen betrokken. De belangrijkste zijn:

Werknemer

Van een zieke werknemer wordt verwacht dat hij of zij bereikbaar is voor de werkgever en arbodienst. Het belangrijkste is dat de werknemer meewerkt en open is over wat hij of zij nodig heeft om beter te worden.

Werkgever

Als werkgever moet je zorgen voor een goede verzuimbegeleiding en steun aan de werknemer. Als werkgever ben je, samen met je werknemer, eindverantwoordelijk voor het re-integratiedossier. Zowel werkgever als werknemer werken actief mee aan de re-integratieactiviteiten. Zoals het regelmatig onderhouden van contact en het opvolgen van de adviezen van de bedrijfsarts.

Bedrijfsarts

Deze arts bekijkt wat medisch nodig is voor de werknemer om te herstellen.

Re-integratieadviseur

Deze persoon helpt bijvoorbeeld bij het invullen van het Plan van Aanpak en overlegt over passende werkzaamheden. Een re-integratieadviseur begeleid jou en de werknemer bij het procesmatige deel van het verzuim. Zodat jullie op tijd de juiste stappen nemen en een goed dossier opbouwen.

Verzuimcoach

De verzuimcoach zorgt voor de medische begeleiding tijdens het ziekteverzuim en heeft alleen contact met je werknemer. De verzuimcoaches van ArboNext, voeren (in taakdelegatie) bepaalde taken uit voor de bedrijfsarts. De bedrijfsarts blijft altijd eindverantwoordelijk.

Be Suitable

Via Be Suitable maken wij gebruik van diverse specialisten, zoals arbeidsdeskundigen en juristen. We sparren onderling over complexe vraagstukken die we tegenkomen in dossiers. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsconflicten, co-financiering, interventies en mediation.

Wanneer zet je verzuimbegeleiding in?

Verzuimbegeleiding zet je in zodra een werknemer zich ziek meldt. Als werkgever ben je verplicht om een werknemer zo snel mogelijk ziek te melden. Dan kan de werknemer de juiste hulp krijgen en voorkomen worden dat de situatie erger wordt.

Kostenbesparing en rust voor jou als werkgever

Vind je het traject als werkgever een behoorlijke uitdaging en zou je graag meer begeleiding willen voor jou en je werknemer? Dan kun je de Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten via Nedasco. Bij elke nieuwe ziekmelding word je begeleidt door een casemanager van Be Suitable. Dit houdt in dat je als werkgever wordt ontzorgd in het gehele (administratieve) proces. Ook alle wettelijke verplichtingen komen aan bod.

Meer weten over onze oplossingen bij verzuimbegeleiding? Neem contact met ons op!