Re-integratie werk na ziekte door Long-Covid

De meeste werknemers herstellen goed na een coronabesmetting en kunnen vlot terugkeren naar het werk. Helaas houden een klein deel van de mensen die besmet raken met corona lang of zelfs langdurig klachten en ervaren daardoor forse beperkingen. Soms zelfs zo erg dat het dagelijks functioneren belemmert wordt.

Toen Covid-19 nog helemaal nieuw was, benaderden we de mensen met langdurige post-covidklachten (Long-covid) hetzelfde als we gewend waren bij andere re-integratie processen: tijdcontingent opbouwen, iedere keer een stapje erbij – ook als je nog niet helemaal fit bent.
Dit is te vergelijken met het opbouwen van spierkracht. Wanneer je bijvoorbeeld gewicht gaat heffen, begin je met een gewicht dat je al aankunt, ook al stelt dat vaak nog weinig voor. Om kracht op te bouwen, moet er toch een kilo bij. Dit voelt zwaar en is te voelen in de vorm van spierpijn. Dat effect trekt echter weer weg en het resultaat is dat je sterker bent geworden. Deze insteek werkt meestal.

Maar – zo weten we inmiddels – niet bij mensen met langdurige corona klachten, daar werkt dit juist averechts. In deze gevallen is het juist beter om niet over de grenzen van de belastbaarheid te gaan – dus geen kilo erbij – maar juist binnen de grenzen van de belastbaarheid te blijven en voldoende rust en hersteltijd in te bouwen. Hierdoor houdt de werknemer steeds meer energie over aan het einde van de dag.

Een andere factor die de re-integratie bij Long-covid beïnvloedt, is dat de klachten qua hoeveelheid en intensiteit ook nogal kunnen wisselen. Dit vraagt om de nodige flexibiliteit van zowel werknemer als van werkgever. Het kan zijn dat er wekelijkse aanpassingen in de arbeidsbelasting- en omstandigheden nodig zijn. Regelmatig evalueren met werknemer en deskundigen van de arbodienst is dan ook erg belangrijk.

Hieronder vind je een aantal factoren die ondersteunend kunnen werken bij de re-integratie voor mensen met Long-covid – ontleend aan de NVAB leidraad m.b.t. long-covid:

  • Alternerende dagen van de week of uren
  • Kortere dagen, meer onderbrekingen (herstelbehoefte), later aanvangen, eerder stoppen
  • Voorkomen van drukte tijdens woon-werk-verkeer (start zo mogelijk met thuiswerken)
  • Tijd krijgen voor behandelingen
  • Toegang tot rustruimtes gedurende de werkuren
  • Thuiswerken (gedurende de gehele werkweek of delen daarvan)
  • Start, zodra de belastbaarheid dat toelaat met een gefaseerde terugkeer naar werk, geleidelijk gedurende enkele weken of maanden.
  • Tijdelijk geen nacht of ploegendienst laten lopen, maar alleen dagdiensten werken.
  • Is een tijdelijk ander – energetisch lichter, maar wel energie gevend – werk beschikbaar?

Bovenstaande overziend is het van belang je als werkgever te realiseren dat herstel en re-integratie bij Long-covid klachten anders werkt dan we gewend zijn.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door bedrijfsarts Judith Bom.