Er zijn situaties dat een verzuimende werknemer na een gesprek met de verzuimcoach of bedrijfsarts het advies krijgt een interventie in te zetten om herstel te bevorderen. Eén van de interventie providers die wij inzetten is Cenzo

Wie is Cenzo?

Cenzo staat voor CEntraal Netwerk ZOrg. Sinds 1994 werken zij met een landelijk netwerk van ervaren en gekwalificeerde psychologen en coaches. Door het leveren van directe toegankelijke mentale zorg, draagt Cenzo bij aan het verkorten van de verzuimduur en duurzaam inzetbare werknemers.

Waarom Cenzo als provider?

De gekwalificeerde psychologen leveren zorg op maat die leidt tot klachtenreductie, bevordering van het welbevinden, re-integratie en/of voorkoming van verzuim. Samen met de werknemer wordt bepaald welke behandelaanpak passend is bij de hulpvraag en het profiel. Daarbij werkt Cenzo met een snelle doorlooptijd:

  • Als een aanmelding is verwerkt, ontvangt een werknemer binnen twee werkdagen een verzoek om een online vragenlijst in te vullen;
  • Naar aanleiding van deze resultaten wordt de werknemer binnen twee werkdagen gebeld door een zorgprofessional voor een telefonisch gesprek
  • Het face-to-face gesprek zal binnen vijf tot zeven werkdagen na het telefonische gesprek worden ingepland en uitgevoerd, zodat het vervolgtraject kan worden opgestart.

Het voordeel voor de werkgever bij een verzuimverzekering

De interventie komt – in de meeste gevallen – in aanmerking voor 50{b6c8f729fc67d181105f5b2c0ff237bca11b2d3d8136091a19ae9efe193ccdcd} cofinanciering en een extra 25{b6c8f729fc67d181105f5b2c0ff237bca11b2d3d8136091a19ae9efe193ccdcd} als de beoogde hersteldatum (duurzaam) wordt behaald. Deze cofinanciering zal door een support medewerker van ArboNext worden ingediend.

Daarnaast stuurt Cenzo rapportages naar ArboNext, zodat de verzuimcoach en bedrijfsarts op de hoogte blijven van de voortgang.

Schakel hulp in van ArboNext

Heb je vragen over Cenzo? Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.