Inspectie SZW gaat meer controleren op naleving RI&E plicht

Laatste update

De overheid heeft de conclusie getrokken dat de Risico Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) meer aandacht moet krijgen bij het MKB. Van Ark (Staatssecretaris Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft daarom een meerjarenplan verbetering naleving RI&E 2020-2023 opgesteld.

Lees meer over het meerjarenplan

Meer controle op naleving RI&E

Met een Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) worden gestructureerd de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn in kaart gebracht. De RI&E is een wettelijk verplicht onderdeel van de Arbowet en moet altijd actueel zijn. Minder dan de helft van het MKB beschikt over een actuele RI&E. Ook zijn bij een RI&E niet altijd alle risico’s geïnventariseerd. De risico’s voor bedrijven liggen daarom hoger denk aan verzuim en bedrijfsongevallen. Dat moet anders zegt minister van Ark. Met het RI&E meerjarenplan wil de overheid zorgen dat meer bedrijven een RI&E uitvoeren en dat op de juiste manier inventariseren. Er wordt benadrukt dat er meer wordt gecontroleerd op de naleving van de RI&E plicht.

Aan de slag

Wil je aan de slag met een actuele RI&E? Neem dan contact op met Monique, onze verzuimcoach via verzuimcoach@arbonext.nl of bel 085 – 10 57 601.

Bekijk onze diensten