Hoe pak je een frequent verzuimgesprek aan?

Laatste update

In het eerste kwartaal van 2020 is het ziekteverzuim onder werknemers opgelopen tot 5,2 procent. Dit is het hoogste verzuim sinds het eerste kwartaal van 2003. Heb je als werkgever te maken met een werknemer die vaak verzuimt? Ga in gesprek met de werknemer en let op de aanpak die je gebruikt. In dit bericht geven we je tips voor een frequent verzuimgesprek met een werknemer.

4 belangrijke uitgangspunten voor het verzuimgesprek

Wanneer je in gesprek gaat met de werknemer over zijn/ haar verzuim, let dan op de volgende belangrijke uitgangspunten. Zo zorg je ervoor dat het gesprek zo soepel mogelijk verloopt:

  • Geef de werknemer niet het gevoel dat hij/zij op het matje wordt geroepen en start met een positieve houding;
  • Start met de feiten, bij 3 of meer verzuimmeldingen in 1 jaar of 2 of meer verzuimmeldingen in een half jaar is meer dan het gemiddelde;
  • Probeer te achterhalen of je als werkgever iets kan doen om het verzuim te verminderen (werkdruk, fysieke omstandigheden etc.);
  • Benadruk dat dit gesprek wordt aangegaan omdat de werknemer waardevol is voor het bedrijf. En dat zowel werknemer en werkgever er alles aan doen om het verzuim zo laag mogelijk te houden.

Checklist voor het verzuimgesprek

Om te achterhalen wat het verzuim van de werknemer veroorzaakt, is het belangrijk om de volgende vragen te stellen:

  • Houdt het verzuim verband met het werk?
  • Welke factoren binnen het werk hebben mogelijke invloed op het verzuim? (bijv. werkhouding/beweging, werkomgeving, hoeveelheid werk, werkinhoud en werksfeer)
  • Wat heeft de werknemer er zelf aan gedaan om het verzuim te verminderen en/of voorkomen?
  • Waarin kan de werkgever ondersteuning bieden om het verzuim te verminderen en in de toekomst het verzuim te voorkomen?
  • Hoe is het werkplezier en wat kunnen wij doen om het werkplezier te verhogen?
  • Welke vervolgafspraken kunnen wij samen maken?

Leg na afloop van het gesprek de vervolgafspraken vast. Zorg ervoor dat je beschikt over een concreet tijdplan en evaluatiemomenten.

Hulp nodig?

ArboNext helpt werkgevers met een plan van aanpak voor (frequent) verzuim. Neem telefonisch contact op met je vaste verzuimcoach via 085 10 57 610 of stuur een mail naar verzuimcoach@arbonext.nl.