Hoe los je een arbeidsconflict op?

Het kan voorkomen dat werknemer en werkgever het niet met elkaar eens zijn. Dit kan gebeuren door verschillende redenen. Bijvoorbeeld door een functioneringsgesprek, uitblijven van promotie, loonsverhoging, hoge werkdruk, misverstanden over een ziekmelding of miscommunicatie.

Wat doe je als je werknemer zich als reactie hierop ziekmeldt?

Op zo’n moment is frustratie waarschijnlijk de eerste emotie die bij je opkomt. Arbeidsconflicten zijn regelmatig een reden tot verzuim. Een dergelijke ziekmelding is niet (altijd) medisch van aard. Maar het kan wel leiden tot fysieke en/of mentale klachten.

Werk actief mee aan het vinden van een oplossing

De oplossing voor een verstoorde arbeidsrelatie of een conflict komt niet vanzelf. Het is dus geen optie om als werkgever een afwachtende houding aan te nemen. Het is belangrijk om de daadwerkelijke oorzaak te achterhalen. Het werk moet immers zo snel mogelijk hervat worden. Hierin zijn zowel werkgever als werknemer verantwoordelijk om een oplossing te vinden.

Zorg er voor dat je in gesprek blijft met je werknemer

Hoe langer een gesprek uitblijft, des te groter de afstand tot de werkvloer wordt. Wij adviseren je om eerst een korte pauze te nemen waarin jullie beiden kunnen afkoelen. Leg aan je werknemer uit dat je de ziekmelding aanneemt en voor vijf werkdagen parkeert. Geef aan dat je de werknemer over vijf werkdagen uitnodigt voor een gesprek. Op deze manier kunnen jullie je voorbereiden op het gesprek.

Tips voor een gesprek met je werknemer

Een leidinggevende kan onderdeel zijn van de verzuimoorzaak. Misschien is er sprake van weinig vertrouwen tussen de leidinggevende en de werknemer. Een HR-medewerker of een leidinggevende kan aan de werknemer vragen met wie hij/zij het gesprek wil voeren.

Tijdens het gesprek is het belangrijk dat je een sfeer creëert waarbij de werknemer zich veilig voelt. De werknemer moet zich vrij voelen om te praten. En de werknemer moet vooral niet het gevoel hebben dat hij op het matje wordt geroepen. Een aantal tips hiervoor zijn:

 • Voorafgaand aan het gesprek stellen jullie beide bespreekpunten op. Dit kan onzekerheid en spanning wegnemen. Bovendien zorg je er voor dat belangrijke punten worden besproken. En dat jullie kunnen toewerken naar een oplossing.
 • Geef blijk van oprechte aandacht voor je werknemer.
 • Laat vooral de werknemer praten.
 • Oordeel niet.
 • Wees open en eerlijk tegen elkaar. Om elkaar te begrijpen moet je beide kanten van het verhaal horen.
 • Stel vragen, vraag door en geef tussendoor samenvattingen zodat je steeds goed begrijpt wat de ander bedoelt.
 • Blijf niet hangen in het verleden en alles wat er niet goed is gegaan. Spreek wensen en verwachtingen uit naar elkaar.
 • Geef emotie de ruimte maar laat het niet de overhand krijgen. Kijk samen naar de feiten en de mogelijke oplossingen. Maak afspraken met elkaar waar jullie aan gaan werken. Benoem wie wanneer welke actie onderneemt.

Wat kun je verwachten na het eerste gesprek?

Het conflict hoeft niet in één gesprek opgelost te zijn. Het herstellen van de relatie en het vertrouwen heeft immers tijd nodig. Wij raden je aan om een vervolgafspraak in te plannen als dat nodig is. Maak duidelijke afspraken voor het volgende gesprek om te werken naar een oplossing. Maak een gespreksverslag welke jullie beiden akkoord mee gaan. En wees concreet in de volgende stappen en afspraken die je wil maken.

Mogelijke uitkomsten van het gesprek

In veel gevallen is het conflict – na een goed gesprek – opgelost.

Afhankelijk van de uitkomst van jullie gesprek(ken) kunnen jullie:

 • Verder gaan in de vertrouwde situatie;
 • Afspraken maken over bepaalde aanpassingen;
 • Besluiten dat jullie niet met elkaar verder willen.

Vindt één van de partijen dit gesprek lastig of spannend? Stel dan voor om iemand mee te nemen, zoals een familielid of vriend. Ook is er de mogelijkheid om een onafhankelijke 3e in te schakelen of om een mediation traject op te starten.

Het gesprek heeft niet geleid tot een oplossing

Heb je al een gesprek met je werknemer gehad maar lukt het voor jullie niet om tot een oplossing te komen? Of geeft de werknemer aan medische klachten te ervaren? Op de vragenlijst van ArboNext die je invult bij de ziekmelding, geef je dan aan dat er sprake is van een arbeidsconflict. Of neem direct neem contact met ons op. De verzuimcoach neemt zo snel mogelijk contact op met je werknemer om de situatie in kaart te brengen.

Is er sprake van een arbeidsconflict en geen ziekmelding?
Neem dan contact op met Be Suitable.

Be Suitable heeft een team aan geregistreerde casemanagers en juristen. Zij adviseren dagelijks werkgevers over complexe arbeids- verzuim- en re-integratievraagstukken.

Is er wel sprake van een ziekmelding én van een arbeidsconflict?

Neem dan direct contact op met de verzuimcoach van ArboNext.

Heb je andere vragen?

Wil je bijvoorbeeld meer informatie over een mediator, een onafhankelijke 3e of een vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met ons via info@arbonext.nl of 085 – 10 57 610.