Het belang van een verzuimprotocol

Een verzuimprotocol beschrijft hoe jouw bedrijf met verzuim omgaat. Je bent als werkgever verplicht iedere werknemer op de hoogte te stellen van het verzuimprotocol en van de eventuele nieuwe verplichtingen die daaruit voortkomen. Het is dan ook aan te raden om in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat het verzuimprotocol onderdeel uitmaakt van de overeenkomst én dat werknemers akkoord gaan met eventuele toekomstige wijzigingen hierin.

Inhoud verzuimprotocol

In een verzuimprotocol leg je vast wat je moet doen als een werknemer ziek wordt. Vanaf het moment van ziektemelding tot aan het herstel zijn er veel zaken die (wettelijk) geregeld moeten worden. Het is zowel werknemer als werkgever prettig om bij langdurig verzuim precies te weten welke stappen gezet dienen te worden.

Wat staat er in een verzuimprotocol?

Als werkgever kan je zelf een verzuimprotocol opstellen die voldoet aan de wet en regelgeving. De verplichtingen zijn terug te vinden in de Wet Verbetering Poortwachter. Houdt hierbij rekening met de cao-afspraken die voor jouw bedrijf van toepassing zijn. Tevens heeft een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging inspraak bij het opstellen van het protocol. Denk bij het opstellen van een verzuimprotocol aan de volgende onderwerpen:

  • Afspraken bij een ziekmelding
  • Bereikbaarheid bij ziekte
  • Afspraken bij langdurig verzuim
  • Processtappen Wet Verbetering Poortwachter
  • Samenwerkingsafspraken met de arbodienst

Voorbeeld verzuimprotocol

Bij ArboNext stellen wij voor elke werkgever een gratis verzuimprotocol beschikbaar in het werkgeversportaal. Hierin staan ook de samenwerkingsafspraken met ons als arbodienst in opgenomen.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je graag in gesprek over jouw verzuimprotocol? Neem dan contact met ons op via verzuimcoach@arbonext.nl of bel 085 – 10 57 610