Herken werknemers met schulden 

De vakantie zit er weer op, voor werknemers met een gezin is het schooljaar weer begonnen. Waar veel mensen van mening zijn dat december de duurste maand is, ervaren veel ouders (met oudere kinderen) dit vaak ook over de maand september. Na kosten van de vakantie start het nieuwe schooljaar met de bijbehorende kosten zoals: aanschaf van nieuwe schoolspullen, laptops, huiswerkklas, bus- of treinpassen, schoolreisjes en nieuwe kleding. Daarnaast start ook het nieuwe sport- of muziekseizoen waarvoor de benodigde spullen voor aangeschaft moeten worden. 

Een werknemer met geldproblemen kan een grote impact hebben op uw organisatie. Uit het onderzoek van het Nibud blijkt dat ruim 60% van de werkgevers te maken heeft met personeel met schulden. Bij een fulltime werknemer met een modaal salaris, kan je dit al zo’n € 13.000, – per jaar kosten. 

Risico voor de ondernemer 

Vaak zien we deze geldproblemen als een privéaangelegenheid en dat een werknemer zelf om hulp moet vragen. Maar de werknemer schaamt zich hier vaak voor of hij is bang om in de problemen te komen, waardoor hulp uitblijft en deze zorgen kunnen leiden tot stress, verminderde concentratie, productiviteitsverlies en ziekteverzuim. 

Ook is een werknemer met geldproblemen vatbaarder voor diefstal, fraude, omkoping en chantage. 

Wat zijn de signalen? 

 • Stress 
 • Concentratieverlies 
 • Regelmatig kort ziekteverzuim 
 • Vragen om een voorschot op het salaris of vakantiegeld 
 • Vraag om een lening 
 • Niet meedoen met sociale activiteiten 
 • Opgelegd loonbeslag 
 • Vraag om extra uren te kunnen werken 
 • Life-events die zorgen voor een drastische wijziging in de financiën zoals 
 • Verhuizing 
 • Scheiding 
 • Overlijden van een partner 

Wat kan ik als werkgever doen?

Als werkgever kun je de drempel verlagen door in een vroeg stadium in gesprek te gaan met de werknemer. Gaat de werknemer niet direct in op het aanbod, kom er dan later nog een keer op terug. Als een werknemer zich eerder bij de juiste hulpverlening meldt, kunnen problemen sneller worden opgelost.  

Lees op deze website wat je als werkgever kunt doen. Deze website is een samenwerking van Wijzer in Geldzaken, het ministerie van SZW, Nibud, Divose en NVVK (De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde).

Wil je concreet actie ondernemen? Laat de werknemer meer uren werken of geef eventueel een voorschot.

Kijk samen naar de mogelijkheden 

Er zijn online verschillende hulpmiddelen beschikbaar die je werknemer met lichte financiële problemen verder kunnen helpen zoals:  

Verwijs je werknemer door naar een hulpverlener voor persoonlijke begeleiding zoals: 

 • Budgetcoach 
 • Arbodienst 
 • Bedrijfsarts 
 • Accountant 
 • UWV 
 • Nibud 
 • Gemeentelijke schuldhulpverlening 

De gemeente is het eerste aanspreekpunt bij ernstige schulden. Binnen 4 weken na aanvraag laat de gemeente weten of iemand in aanmerking komt voor hulp en welke hulp dat is.  

 • Bij een dreigende situatie moet de gemeente binnen 3 dagen helpen.  

Bijvoorbeeld als uw werknemer uit huis wordt gezet 

 • Staan er boetes open en wil werknemer deze wel betalen maar lukt dit niet vanwege de openstaande schulden? Bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is er een noodstopprocedure . Deze procedure moet voorkomen dat iemand verder in de problemen komt door tijdelijk ademruimte te geven.  

Krijgt een werknemer deze noodstop, dan moet hij zich verplicht bij de gemeente melden voor schuldhulpverlening. 

 • Steeds meer gemeenten werken ook samen met woningcorporaties, zorgverzekeraars en energie- en drinkwaterbedrijven om zo vroeg mogelijk hulp te kunnen bieden aan mensen met betaalachterstanden op vaste lasten. 

Loonbeslag 

Het is mogelijk dat schuldeisers beslag leggen op het salaris van de werknemer. Als werkgever bent u verplicht hieraan mee te werken. Dit mag alleen met een dwangbevel of vonnis van de rechter. Op de site van het Nibud lees je meer over loonbeslag of derdenbeslag. 

Schakel hulp in van ArboNext

Ben je op zoek naar een gerichte oplossing en lijkt een ziekmelding gepaard te gaan met één van bovenstaande situaties? Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.