COVID-19 zorgt voor een aanpassing van de Arbowet

Laatste update

Het jaar 2021 staat nog steeds in het teken van de bestrijding van het COVID-19 virus. De overheid heeft daarom eind 2020 de Arbowet met een aanvullend besluit aangepast. Om het COVID-19 virus te bestrijden worden aanvullende eisen gesteld aan werkgever. De werkgever is verplicht maatregelen door te voeren om aan de gestelde eisen te voldoen. Een nieuw artikel (3.2a) is opgenomen ter bestrijding van de epidemie COVID-19. Download hier het volledige aangepaste artikel.

De belangrijkste aspecten van dit aanvullende besluit:

  • Meer dan voldoende hygiënische voorzieningen en maatregelen nemen op de werkvloer;
  • De juiste voorlichting aan de werknemers over de bestrijding van het virus op de werkplek;
  • Werknemers zijn verplicht de maatregelen te volgen en de voorzieningen te gebruiken;
  • Het toezicht houden op de naleving van het nieuwe besluit met daarin de belangrijke maatregelen en voorzieningen.

Risico’s voor een werkgever

Het niet naleven van het aanvullende besluit is niet zonder risico’s voor een werkgever. De inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de mogelijkheid om een boete maatregel op te leggen. Het is zelfs mogelijk dat bij meerdere overtredingen het werk direct wordt stilgelegd. Het belang van het volgen van dit besluit is daarmee direct aangetoond.

Wat kan ik doen als werkgever?

Per werkgever is het verschillend welke doeltreffende maatregelen of voorzieningen van toepassing zijn. De werkgever is al verplicht om de arbeidsomstandigheden goed in kaart te brengen en werknemers goed te beschermen tegen de aanwezige risico’s via de RI&E. In de RI&E moet het COVID-19 virus expliciet als risico worden benoemd. Ook moeten er maatregelen worden genomen om besmetting en verspreiding tegen te gaan. De werkgever is dus verplicht om er alles aan te doen om besmettingen op de werkvloer te voorkomen. Dit begint met duidelijke communicatie over de verantwoordelijkheden naar alle werknemers.

Meer informatie

Heb je specifieke vragen, wil je meer informatie of wil je eerst aan de slag met de (gewijzigde) RI&E? Neem contact op met je vaste verzuimcoach via verzuimcoach@arbonext.nl of bel 085 – 10 57 610.