Coulante houding UWV bij toetsing re-integratie inspanningen werkgever

Laatste update - 3 april 2020

Als een werknemer 2 jaar arbeidsongeschikt is geweest, kan de werknemer een WIA aanvraag doen bij het UWV. Er moet een re-integratieverslag worden bijgevoegd. In het re-integratieverslag zijn de inspanningen van werkgever en werknemer opgenomen van deze 2 jaar. De werkgever is verantwoordelijk voor de re-integratie inspanningen volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Voordat de WIA aanvraag in behandeling wordt genomen toetst het UWV eerst de inspanningen. De werkgever heeft een bewijsplicht dat er voldoende inspanningen zijn geweest. Het UWV kan beoordelen dat de inspanningen onvoldoende zijn geweest en legt een sanctie op van maximaal 1 jaar extra loondoorbetaling.

UWV gaat coulant om met toetsing re-integratieverslag

Vanwege het coronavirus heeft het UWV op haar website gepubliceerd dat het coulant om gaat met de toetsing van het re-integratieverslag (RIV-toets). Het advies van ArboNext is wel dat de werkgever binnen de mogelijkheden blijft voldoen aan de re-integratie verplichtingen.

Bekijk het addendum Poortwachter COVID-19