Blijven werken met psychische klachten

Eén op de vijf werknemers ervaart psychische klachten. Dat is twintig procent van je werknemers. Ondanks dat dit best veel werknemers zijn, blijft het een lastig gespreksonderwerp voor werkgevers. Je mag bijvoorbeeld geen privacy gevoelige informatie opvragen, maar je merkt wel dat een werknemer niet lekker in zijn of haar vel zit. Het komt ook vaak voor dat deze werknemers zich ziek melden. Meestal monden deze ziekmeldingen uit in langdurige verzuimtrajecten, die de 104 weken loondoorbetalingsverplichting doorlopen.

Vanuit economisch oogpunt, kun je je als werkgever afvragen hoe je dit verzuim kunt voorkomen. Uit maatschappelijk oogpunt kun je je afvragen wat je kunt doen om de talenten van je werknemers optimaal in te blijven zetten. Wat uiteindelijk ook ten goede zal zijn voor de gezondheid van de werknemer. 

In dit artikel geven wij je adviezen hoe je werknemers met psychische klachten kunt herkennen en hoe je het beste met deze signalen kunt omgaan.

Werknemers met psychische klachten herkennen

Eén op de vijf werknemers ervaart psychische klachten. Wees je er bewust van dat psychische klachten zich ontwikkelen, net als iedere andere ziekte. (Het ontwikkelen van) Psychische klachten kun je herkennen aan bepaalde signalen.

Hierbij kun je denken aan een werknemer met verminderde concentratie, sombere of angstige gedachtes en werknemers die sneller geïrriteerd zijn. Daarnaast kun je het herkennen aan werknemers die vermoeid zijn, slecht slapen, lichamelijke klachten hebben of wiens lichamelijke klachten toenemen. Tot slot kun je psychische klachten herkennen als werknemers weinig tot geen motivatie hebben, geen werkgeluk hebben, minder productief zijn, geen of minder contact op zoeken met anderen en als ze voor hun doen ongewoon gedrag vertonen. Zoals te laat komen of (vaker) ziek melden.

Omgaan met werknemers die psychische klachten ervaren

Wees je er als werkgever bewust van dat werknemers die psychische klachten ervaren, niet zo snel zelf aan de bel zullen trekken. Vaak heeft het enige tijd nodig om deze klachten te (h)erkennen. Zorg er als werkgever voor dat je zichtbaar bent en dat je open staat voor een gesprek. Toon begrip voor de situatie en de ervaren klachten en bied steun en ruimte.

Vraag bijvoorbeeld waarmee je je werknemer kunt ondersteunen. Vraag of ze zelf oplossingen hebben en faciliteer je werknemer in het vinden van mogelijkheden. Bijvoorbeeld het raadplegen van je arbodienst en/of het inzetten van een coaching traject. Je kunt ook denken aan het aanpassen van de werkomgeving: misschien heeft je werknemer baat bij het werken in een rustige omgeving of wil een werknemer juist in een wat drukkere omgeving werken.

Zorg er in ieder geval voor dat jullie samen een gesprek kunnen hebben waarbij je luistert naar je werknemer, denk in oplossingen en maak samen een plan van aanpak met elkaar.

Schakel hulp in van ArboNext

Lijkt het alsof je werknemer meer hulp nodig hebt dan jij kan bieden? Neem dan contact op via info@arbonext.nl of bel  085 – 10 57 610.