Belangrijke documenten voor het re-integratieproces

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het welzijn van je werknemers, ook tijdens hun ziekteverzuim. Een doeltreffend re-integratietraject is essentieel voor een gezonde terugkeer naar het werk. In dit overzicht lichten we toe welke documenten cruciaal zijn in het re-integratiedossier en waarom het zo belangrijk is dat je deze documenten zorgvuldig en op tijd invult.

Probleemanalyse (na 6 weken ziekte)

Zes weken na de ziekmelding maakt de bedrijfsarts een probleemanalyse. Dit document helpt om de kern van het probleem te begrijpen, de mogelijke oorzaken te achterhalen en te kijken hoe alles met elkaar samenhangt. Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie van je werknemer en wat de beste stappen zijn voor herstel en re-integratie.

Als werkgever krijg je een kopie van deze probleemanalyse. Daarom worden er geen medische gegevens of privacygevoelige informatie in vermeld.

Plan van Aanpak

Binnen acht weken moet er een Plan van Aanpak op tafel liggen. Hierin werk je samen met je werknemer aan de bevindingen uit de probleemanalyse en spreek je concrete stappen af over de terugkeer naar werk. Ook beschrijf je hoe jullie communiceren tijdens het proces.

Periodieke evaluatie

Gedurende het hele traject houdt een verzuimcoach regelmatig contact met je werknemer om te bespreken hoe het gaat. Als er veranderingen zijn, stel je een periodieke evaluatie op. Hierin beschrijf je welke stappen zijn genomen en wat de volgende stappen zijn. Dit zorgt ervoor dat zowel jij als je werknemer goed zicht hebben op de voortgang en eventueel aanpassingen kunnen maken.

Aanvullende documenten

Andere belangrijke documenten die een rol spelen zijn:

  • Medische verklaringen: Geven inzicht in de medische toestand van je werknemer en eventuele beperkingen.
  • Functionele Mogelijkheden Lijst (FML): Een lijst met wat je werknemer wel en niet kan in zijn werk.
  • Verslagen van gesprekken: Notulen van gesprekken met de bedrijfsarts en verzuimcoach over de voortgang.
  • Aanpassingen op de werkplek: Documentatie van de veranderingen die gemaakt zijn om het werk voor je werknemer makkelijker te maken.

Het nauwkeurig bijhouden van deze documenten is zeer belangrijk voor een vloeiend en succesvol re-integratieproces.

Ontdek hoe je verzuim kunt voorkomen

In onze op maat gemaakte verzuimtraining krijg je inzicht in de verzuimcijfers en -kosten van je bedrijf.
Bekijk de training

Documenten correct en op tijd invullen

Een goed georganiseerd re-integratietraject is cruciaal voor zowel jou als je werknemer. Het correct en tijdig invullen van de benodigde documenten is fundamenteel voor een geslaagde terugkeer naar het werk. Door deze documenten zorgvuldig te beheren, werk je samen met je werknemer aan een effectieve en duurzame re-integratie.

Vragen of hulp nodig?

Onze re-integratieadviseurs staan voor je klaar. Neem contact met ons op via 085 – 10 57 600 of mail naar re-integratieadviseur@arbonext.nl.